Ads Top

Netbeheerders willen meedenken over inzet waterstof en groen gas

Door de inzet van waterstof en groen gas kan veel extra CO2 bespaard worden. Dit is nodig om de klimaatdoelen te halen. jjjNetbeheer Nederland doet een aantal voorstellen om waterstof en groen gas op korte termijn zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten in ons energiesysteem.

Allereerst roepen de netbeheerders op om grootschalige strategische locaties voor elektrolyse te ontwikkelen en netbeheerders een rol te geven in de locatiekeuze. Om elektrolysers een positieve bijdrage te laten leveren aan de energietransitie en ze een rol te kunnen laten spelen in de systeemintegratie van het toekomstig energiesysteem, is het noodzakelijk dat elektrolysers op de juiste locaties worden geplaatst. Netbeheerders kennen het energienetwerk en kunnen die kennis inzetten voor het adviseren van de juiste locaties.

Daarnaast is het van belang dat de elektriciteitsvraag van de elektrolysers en industrie aan de kust meegroeit met het aanbod van wind op zee. Voor een stabiel energiesysteem is het essentieel dat vraag en aanbod zich gelijktijdig ontwikkelen, zodat de netten niet onnodig belast worden.

Ook voor waterstof geldt dat een duidelijke roadmap over waar, wanneer, welke volumes aan waterstof beschikbaar komen voor de industriële clusters ontbreekt. Beschikbaarheid hiervan zou kunnen helpen voor afnemers om hun keuze te maken in hun verduurzamingsroute en daarmee dus ook meer zekerheid kunnen opleveren aan de vraagzijde.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.