Ads Top

Borssele voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales

Het kabinet heeft Borssele als voorkeurslocatie aangewezen voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. De eerste voorbereidingen worden gestart voor de bouw van twee kerncentrales van de derde generatie.

Op basis van de voorlopige inzichten zullen deze rond 2035 afgerond zijn en elk een vermogen van 1000 tot 1650 megawatt hebben. Daarmee zouden de twee reactoren in 9 tot 13 procent van de elektriciteitsproductie voorzien in 2035. Het kabinet bereidt daarnaast de bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale in Borssele voor, zodat deze ook na 2033 veilig in bedrijf kan blijven.

Het kabinet kiest, naast de inzet op onder meer wind- en zonne-energie, voor kernenergie omdat Nederland alle schone energiebronnen nodig heeft om de klimaatdoelen te halen en uiterlijk in 2040 geen CO2 meer uit te stoten bij de productie van elektriciteit. Daarnaast is kernenergie onafhankelijk van weersomstandigheden en levert daarmee een bijdrage aan een stabiele energiemix.

De bestaande kerncentrale in Borssele produceert zo’n 3,8 terawattuur (TWh) elektriciteit per jaar. Afhankelijk van het aantal gemaakte draaiuren, zullen de twee nieuwe kerncentrales jaarlijks zo’n 24 TWh aan elektriciteit produceren. Daarmee zullen de twee nieuwe kerncentrales samen 9 tot 13 procent van de elektriciteitsproductie voorzien in 2035.

De bouw van nieuwe kerncentrales vraagt veelomvattende besluitvorming en zorgvuldige afwegingen. Het kabinet streeft ernaar deze kabinetsperiode een definitief besluit te nemen over de locatie, techniek, financiering, de rol van de overheid en het tenderproces.

In de huidige Kernenergiewet is opgenomen dat de bestaande centrale in Borssele tot en met 2033 in bedrijf blijft.

 Foto Anti kernenergie actiegroepen blokkeren toegang kerncentrale Borssele in 1980.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.