Ads Top

ACM: Energieleveranciers houden zich nu goed aan 30-dagentermijn

 

Energieleveranciers houden zich sinds 1 oktober 2022 goed aan de minimumtermijn van 30 dagen voor het doorgeven van tariefswijzigingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM vindt het belangrijk dat leveranciers tariefswijzigingen op tijd doorgeven aan hun klanten zodat die zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een aanpassing van hun maandelijkse kosten voor gas en elektriciteit.

De ACM heeft op 27 september 2022 een brief aan alle energieleveranciers gestuurd om de communicatietermijn van 30 dagen onder hun aandacht te brengen. Aanleiding hiervoor waren tariefsverhogingen van een aantal leveranciers die te kort vóór de ingangsdatum van 1 oktober aan klanten waren doorgegeven.

Uit de controles van de ACM blijkt dat deze leveranciers hun tariefsverhogingen hebben uitgesteld tot minimaal 30 dagen na de bekendmaking en dat alle leveranciers zich sinds 1 oktober 2022 goed houden aan de termijn van 30 dagen. De ACM heeft na 1 oktober geen overtredingen van de 30-dagentermijn geconstateerd.

Ondanks het feit dat leveranciers zich goed houden aan de communicatietermijn van 30 dagen is het voor consumenten in de praktijk vaak niet mogelijk om over te stappen naar een andere leverancier vóórdat het nieuwe tarief ingaat. Dit komt omdat consumenten een wettelijke opzegtermijn van 30 dagen hebben.

De ACM roept de wetgever daarom op om het voor consumenten mogelijk te maken een contract binnen 14 dagen op te zeggen en de communicatietermijn van 30 dagen expliciet in de wet op te nemen. Hiermee wordt bereikt dat consumenten altijd minimaal 30 dagen van te voren worden geïnformeerd over hun nieuwe tarief en dan nog ongeveer 2 weken de tijd hebben om te besluiten of ze hiermee akkoord gaan of willen overstappen naar een andere energieleverancier.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.