Ads Top

Eerste Nederlandse contract voor flexibel vermogen volgens nieuwe Netcode getekend

Als allereerste in Nederland hebben netbeheerder Stedin, duurzame energiecoöperatie Zeeuwind en Gabri Hoek B.V. een congestiemanagement contract getekend voor Windpark Noordpolder volgens de nieuwe Netcode elektriciteit. Hierdoor kan structurele filevorming op het elektriciteitsnet worden vermeden en ontstaat potentieel 10 megawatt extra ruimte op het lokale elektriciteitsnet van Tholen en Schouwen-Duiveland. Hiervan profiteert iedereen in het gebied omdat het bijdraagt aan de leveringszekerheid, totdat de structurele netuitbreiding is gerealiseerd in 2027.

Windpark Noordpolder ontvangt een vergoeding voor de geleverde flexibiliteitsdiensten. De samenwerking moet het begin zijn van vele flexcontracten om te volgen.

Dit flexcontract is de eerste effectieve toepassing van de nieuwe Netcode elektriciteit in Nederland, die per 25 november 2022 geldt. De nieuwe Netcode biedt netbeheerders mogelijkheden om flexcontracten af te sluiten voor congestiemanagement; het efficiënter benutten van ruimte op het elektriciteitsnet, in dit geval voor de Noordring . Congestiemanagement houdt in dat partijen met flexibel vermogen tijdens piekmomenten hun productie tijdelijk afregelen of juist meer elektriciteit gebruiken. Slechts een aantal uren per jaar is daadwerkelijk sprake van congestie – filevorming op het elektriciteitsnet – en is flexibel vermogen dus nodig. 

Naast de Noordring doet Stedin ook heronderzoek congestiemanagement in Middelharnis en de Dordtse Kil . Er wordt onderzocht of ook daar flexibel elektriciteitsvermogen kan worden ingezet als oplossing voor de overvolle netten. De resultaten worden de komende maanden verwacht.

In oktober 2020 kondigde Stedin congestie aan op Tholen en Schouwen-Duiveland voor de teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit door grootverbruikers. Dankzij de medewerking van Zeeuwind, als mede-eigenaar van Windpark Noordpolder, wordt 10 megawatt (MW) aan nieuwe ruimte op het net gecreëerd. Deze transportcapaciteit is nodig om de komende jaren circa 2.500 huishoudens te faciliteren in het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Met elk megawattuur (MWh) die Zeeuwind afregelt, is er ruimte op het net voor 10 MWh aan nieuwe duurzaam opgewekte elektriciteit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.