Ads Top

Shell en Eneco winnen tender windpark op zee Hollandse Kust (west)

Ecowende, een joint venture van Shell en Eneco is de winnaar van de vergunning van het windpark Hollandse Kust (west) kavel VI. Ecowende gaat dit windpark bouwen met oog voor de natuur en zal naar verwachting in 2026 in gebruik worden genomen.

Het windenergiegebied Hollandse Kust (west) – HKW – ligt ruim 50 km uit de Nederlandse kust ter hoogte van IJmuiden. Het windpark heeft een vermogen van 756 MW en bestaat uit 54 windturbines. Deze produceren per jaar voldoende elektriciteit om te voorzien in ongeveer 3% van de Nederlandse elektriciteitsvraag – ongeveer het verbruik van een miljoen huishoudens. Het windpark wordt zonder subsidie gerealiseerd. Nieuw aan de tenders is dat partijen een financieel bod moesten doen. Samen met de kosten voor de milieueffectrapportages en locatiestudies die door Ecowende wordt betaald, levert dit de overheid €63,5 miljoen op. Dit bedrag wordt vervolgens ingezet om nieuwe windparken goed in de omgeving te laten passen en samen te laten gaan met andere activiteiten op de Noordzee.

Bij de beoordeling van de aanvragen is ‘ecologie’ als extra criterium opgenomen. Het behouden van een gezond ecosysteem en de biodiversiteit op de Noordzee is van groot belang. Het doel is een windpark op zee te bouwen met een gezond ecosysteem en met zo min mogelijk impact op natuur en milieu.

Alle geplande windparken op zee samen zullen rond 2030 voorzien in circa 75% van de huidige elektriciteitsbehoefte. Het kabinet heeft de ambitie voor windenergie op zee dit jaar verhoogd naar ongeveer 21 GW rond 2030. Momenteel is ongeveer 2,5 GW windenergie op zee volledig in bedrijf genomen en is een aantal windparken in aanbouw of vergund. In de routekaart Windenergie op Zee 2030 staat voor de periode 2024 – 2031 beschreven hoe en wanneer de aangewezen windenergiegebieden worden ontwikkeld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.