Ads Top

VoltaChem lanceert groot interregionaal project gericht op versnelling elektrificatie en CO2-conversie

VoltaChem en partners uit de 2 Zeeën-regio gaan vanaf 1 juli samenwerken in het nieuwe interregionale project "Electrons to high value chemical products (E2C project)". Het door Interreg 2 Seas recent toegekende grensoverschrijdende project richt zich op de omzetting van CO2 in chemicaliën en brandstoffen, met behulp van hernieuwbare elektriciteit. Het doel van dit nieuwe consortium - bestaande uit acht onderzoekspartners en 29 industriële waarnemers uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland - is het versnellen van de ontwikkeling en implementatie van deze Power-2-X- en CO2-conversietechnologie. Het project zal resulteren in twee pilotinstallaties die de mogelijkheden van Power-2-X-technologieën demonstreren.

In het 2 zeeën-gebied ontstaat er een steeds sterkere behoefte aan het opvangen van fluctuaties in het elektriciteitsaanbod, die ontstaan door de drastische groei van offshore hernieuwbare energie. Tegelijk staat de zware industrie in dit gebied onder druk om de CO2-uitstoot te verminderen en processen te verduurzamen als gevolg van de nieuwe klimaatdoelstellingen. De combinatie van deze twee uitdagingen en de beschikbaarheid van een hightech kennisintensieve technologische industrie, biedt de unieke kans voor deze Europese regio om wereldleider te worden in een van de belangrijke oplossingsrichtingen: de omzetting van CO2 in nuttige producten met behulp van hernieuwbare energie. Het grensoverschrijdende project E2C heeft tot doel de ontwikkeling van deze unieke positie te versnellen door de pilot fase tussen proof-of-principle en commerciële demonstratie in te vullen. Volgens het Interreg 2 Seas Monitoring Committee: "E2C is een zeer innovatief en relevant project voor het 2 Zeeën-programma. Het gebied kan een strategisch voordeel krijgen en uitgroeien tot een leidende regio in het veld dankzij de toenemende overdracht en acceptatie van Power-to-X-technologieën".

Het nieuwe consortium bestaat uit acht kernpartners en 29 industriële waarnemers uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Binnen de kernsamenwerking zullen toegepaste instituten TNO, ECN part of TNO en VITO zich richten op de ontwikkeling van de technologieën naar proefinstallaties in de industrie. De academische partners TU Delft, Universiteit Antwerpen, University of Exeter en University of Lille zullen werken aan gedetailleerd onderzoek en ontwikkeling ter verbetering van de beperkingen van de technologie. De University of Sheffield zal zich richten op communicatie, disseminatie en impact via haar CO2Chem-netwerk samen met VoltaChem. Verder zijn 29 bedrijven uit de high-tech, energie en chemie nauw betrokken bij het project als ‘waarnemers’. Zij zullen technische of marktinput leveren en adviseren over de ontwikkeling van de proefinstallaties. Dit internationale open innovatieplatform, geleid door VoltaChem en CO2Chem, staat open voor additionele industriële partners tijdens en na het project om implementatie nog verder te versnellen.

Het project zal zich richten op het gebruik van hernieuwbare elektriciteit voor de productie van brandstoffen en platformchemicaliën. De kern van de ontwikkeling zal liggen in de indirecte omzetting van CO2 naar brandstoffen via de inzet van groene waterstof en in de directe omzetting van CO2 naar platformchemicaliën door middel van elektrochemische synthese, voortbouwend op resultaten van andere projecten van binnen en buiten het partnerschap. Daarnaast zullen verschillende business cases worden ontwikkeld, op basis van de onderzoeksresultaten, rekening houdend met scenario's van energie- en grondstoffenprijzen en toekomstige ontwikkelingen van internationale energie- en chemiebedrijven.

Voor zowel de indirecte als de directe omzetting van CO2 zal het eindresultaat bestaan uit industriële proefinstallaties die de mogelijkheden van Power-to-X-technologieën demonstreren. En die na het project kunnen worden gebruikt voor demonstratie in industriële clusters. Eén proefinstallatie zal zich richten op de indirecte CO2-omzetting met groene waterstof naar brandstoffen. Deze mobiele eenheid zal worden gebouwd en geëxploiteerd om het potentieel aan te tonen voor het opslaan van pieken in de duurzame elektriciteitsvoorziening in vloeibare brandstoffen. Dit is vooral relevant voor industriële havenclusters in de 2 Zeeën-regio. De andere proefinstallatie zal zich richten op de directe elektrochemische omzetting van CO2 met hernieuwbare elektriciteit naar de platformchemicaliën CO en mierenzuur. Deze flexibele proeffabriek zal een belangrijke R&D-infrastructuur zijn voor het ontwikkelen en opschalen van elektrochemische conversieprocessen in de industrie. Na voltooiing zullen beide pilotinstallaties beschikbaar komen voor open innovatieprojecten in een ‘Centre of Excellence’. Daarmee dragen zij bij tot de verdere ontwikkeling van Power-2-X en zullen industriële investeerders aanmoedigen tot verdere opschaling richting commerciële implementatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.