Ads Top

Drie visies geselecteerd voor Energielandschap van de Toekomst

Uit de inzendingen die zijn ingediend voor de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst heeft de jury onder leiding van Sybilla Dekker drie visies geselecteerd voor het energielandschap van Zwolle. De inzenders ervan mogen nu hun plan verder uitwerken.

De geselecteerde plannen zijn Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie van KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN, plan Connected Naoberhoods van Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad en plan Deelt Warmte, Zwolle van kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art.

In 2017 haalde Nederland nog 94 procent van de energiebehoefte fossiele bronnen. We willen duurzame energie, maar zonder landschapspijn in onze omgeving. Toch vragen zonneparken en windmolens ruimte. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we er niet alleen schone energie opwekken, maar ook ons landschap mooier maken?

Daarom schreef NederLandBovenWater een prijsvraag uit om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën te vinden voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Er worden ideeën gevraagd voor drie typen gebieden: het stedelijk gebied (gemeente Zwolle), het landelijk gebied (gebied rond de A16 bij Breda) en het waterlijk gebied (de Zeeuwse zoute wateren).

Er werden 32 inzendingen ontvangen, waarvan 11 voor het stedelijk gebied. Daaruit selecteerde de jury unaniem drie plannen voor Zwolle:

Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN. Dit plan zet in op een versnelling met technieken die nu rendabel zijn, om daarmee de druk van de ketel te halen en zo tijd en geld te winnen voor nieuwe technieken die bijdragen aan een energielandschap van hoge kwaliteit.

Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad. In deze visie worden energiecorridors ontwikkeld om energie in en door de stad te brengen en te combineren met stedelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat of duurzaam vervoer.

Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art  De initiatiefnemers van dit plan willen oplossingen uitwerken voor het delen van warmte in buurten en kleinschalige warmtenetten.

NederLandBovenWater heeft de drie teams uitgenodigd om hun visie in de tweede ronde uit te werken tot een structuurontwerp met een uitvoeringsstrategie. De winnaars van de prijsvraag worden bekend gemaakt op 31 januari 2019 tijdens de Energiemanifestatie bij Rijkswaterstaat in Utrecht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.