Ads Top

Gebrek aan kennis en financiën drempels voor een groener MKB

Gebrek aan kennis en financiële middelen zijn de hoofdredenen waarom mkb-ers in Nederland nog niet verder verduurzamen. Onder mkb-ondernemers bestaat bovendien onwetendheid over mogelijke subsidieregelingen en onzekerheid over de continuïteit van fiscale voordelen.

Dit blijkt uit een onderzoek van Kantar TNS onder een representatieve groep mkb-ondernemers uit diverse branches in opdracht van Essent. “Veranderingen in de energiewereld zijn groter dan ooit en gaan sneller dan ooit tevoren”, zegt Patrick Lammers, CEO van Essent. “Het is van belang iedereen betrokken te houden bij de veranderende wereld van energie. Door middel van dit rapport willen wij graag de stem van de mkb-ers in Nederland een plek geven in het nieuwe klimaat- en energieakkoord.” De resultaten van het volledige onderzoeksrapport zijn dinsdag 29 mei officieel overhandigd aan Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving van het klimaat- en energieakkoord.

Verduurzaming staat bij een groot deel van het mkb hoog op de agenda, 90% heeft reeds een eerste stap naar verduurzaming gezet. Verlichting en isolatie zijn oplossingen die veelal door mkb-ondernemers zijn toegepast. Vier op de tien mkb-ers geeft aan de intentie te hebben in de komende drie jaar te willen investeren in verduurzaming, 17% van het mkb verwacht binnen 10 jaar zelfs volledig of grotendeels zelfvoorzienend te zijn.

De interesse in en de drijfveer om te verduurzamen is hoofdzakelijk financieel: verlagen van energiekosten is voor bijna driekwart van de bedrijven een belangrijke drijfveer.

Tegelijkertijd is de barrière om te verduurzamen ook hoofdzakelijk financieel: 38 procent geeft aan dat gebrek aan financiële middelen een barrière is die verduurzaming van energieverbruik tegenhoudt (voor 24% is dit de belangrijkste barrière, voor 10% de op één na belangrijkste en voor 5 procent de op twee na belangrijkste barrière). 11 procent van de mkb-ondernemers noemt gebrek aan verwacht rendement als eerste belangrijkste barrière om niet te verduurzamen en voor 6% van de mkb-ondernemers is de onzekerheid over de continuïteit van fiscale voordelen de belangrijkste reden hiervoor.

Het kennisniveau binnen het mkb segment van wet- en regelgeving rondom energie is laag.
Zo is tweederde van het mkb bijvoorbeeld niet bekend met de SDE+ subsidieregel. Het mkb ziet de overheid en energieleveranciers als geschikte instanties om kennis en informatie over verduurzaming te verschaffen en hierin te adviseren. Dit geldt zowel voor informatie over wet- en regelgeving en subsidies alsook voor informatie over de laatste ontwikkelingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.