Ads Top

Overijssel loopt warm voor aardgasvrije wijken

Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis bracht een dezer dagen een bezoek aan Overijssel in het kader van aardgasloze wijken, dit met het oog op de subsidieregeling ‘Proeftuinen aardgasvrij’ van het Rijk. Gedeputeerden Annemieke Traag en Monique van Haaf namen de VVD-parlementariër mee langs twee projecten in Zwolle en Raalte die koploper zijn in de ontwikkeling naar aardgasvrije wijken. Annemieke Traag (energie): “Huishoudens gebruiken 30% van de energie in Overijssel. We weten met de recente ontwikkelingen ook in Groningen dat we van het gas af moeten op termijn. In de verduurzaming van woningen ligt daarom een grote opgave”.

In Berkum in Zwolle is de transitie gestart met de ambitie ‘Berkum is Energieneutraal (en aardgasvrij) in 2025!’. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen in de wijk Berkum en breder betrokken zijn bij dit doel. Een brede coalitie van gemeente en provincie tot corporaties, bedrijven en Enexis heeft besloten samen te willen werken aan dit doel. Het gaat in Berkum om 1656 woningen, waarvan zeven op de tien woningen particulier en drie op de tien in corporatiebezit. Doel is om gezamenlijk met de inwoners een plan te maken welke maatregelen nodig en gewenst zijn om tot een energieneutrale wijk te komen. Daniël Koerhuis: “Het project heet Proeftuinen en dat zie je hier in Berkum goed terug. De woningcorporatie probeert verschillende dingen uit op de verschillende huizen en kijkt vervolgens hoe dit bevalt bij bewoners, ook met betrekking tot de kosten en de leefbaarheid.”
De wijk Westdorp in Raalte kiest een andere methode om het doel aardgasloos te bereiken. Onderzoek heeft aangetoond dat dit mogelijk is door aardgas te vervangen door biogas. De betrokken partijen in Raalte staan positief tegenover het plaatsen van een biomassacentrale en de gemeente is nu voornemens de stap te zetten naar realisatie. Ook rioolrenovatie en klimaatadaptatie neemt de gemeente mee in dit traject. Het gaat in Westdorp om 400 woningen, waarvan de helft particulier en de helft in corporatiebezit.
Gedeputeerde Monique van Haaf (wonen): “Er zijn verschillende manieren om het energieverbruik van woningen te verduurzamen. Wij laten vandaag een aantal Overijsselse voorbeelden zien. De vraag is steeds: hoe betrekken wij de inwoners op een goede manier bij de ingrijpende veranderingen in hun wijk. We willen dat mensen in de toekomst prettig en betaalbaar kunnen blijven wonen. Met elkaar moeten we inspelen op zowel onze toekomstige woonbehoeften als klimaatverandering.”
De proeftuin aardgasvrije wijken is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het doel is om snel te starten met zo’n 20 projecten voor het aardgasvrij maken van de wijken. De kennis en ervaring kan worden gebruikt voor het aardgasvrij maken van alle bestaande woonwijken. De gemeenten in Overijssel die nu al bezig zijn zoals Zwolle en Raalte, willen graag onderdeel zijn van deze proeftuin. Voor het eind van de kabinetsperiode is de ambitie om 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken. Daarnaast is het belangrijk dat nieuwe wijken zoveel mogelijk aardgasvrij worden opgeleverd

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.