Ads Top

Liander actief in gesprek over aardgasloze nieuwbouwprojecten

Liander gaat actief in gesprek met gemeentes en projectontwikkelaars over de mogelijkheden om nieuwbouwprojecten zonder aardgas te realiseren. Dat heeft de netbeheerder per brief laten weten aan alle betrokken partijen in de 160 gemeenten van het verzorgingsgebied van Liander.

Per 1 juli vervalt de zogenaamde aansluitplicht voor aardgas bij nieuwbouw. Dit is een stap in de transitie naar een duurzamer Nederland. Gemeentes geven vanaf die datum in principe geen nieuwe omgevingsvergunningen meer af voor nieuwbouwwoningen- of wijken met aardgas. Liander sluit woningen die vanaf 1 juli een omgevingsvergunning hebben aangevraagd in principe niet meer aan op het aardgasnet. Voor die projecten zullen alternatieve keuzes moeten worden gemaakt.

Liander heeft deze week een oproep gedaan aan gemeentes, bouwers en projectontwikkelaars om ook bij projecten die nog vallen onder de oude regeling, het aansluiten van gas te heroverwegen. Mascha van Vuuren, directeur Klant & Markt van Liander. “Wij doen een dringend beroep om het perspectief van de energietransitie mee te nemen bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten.”

Liander is al actief in gesprek met alle betrokken partijen om te kijken naar alternatieve manieren om de energievoorziening aan te leggen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties die al aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten bij Liander hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, krijgen de mogelijkheid om zonder kosten van de aardgasaansluiting af te zien. Daarnaast denkt de netbeheerder vrijblijvend mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject alsnog zonder aardgas te realiseren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.