Ads Top

CO2-uitstoot in Nederland sinds 1990 sterker toegenomen dan in VS

Nederland reduceerde de uitstoot van de broeikasgassen methaan, lachgas en fluor sinds 1990 met bijna de helft. Tegelijkertijd nam de uitstoot van CO2 (85 procent van het totaal) juist met 2 procent toe. Dit is meer dan in de VS. Ook de uitstoot van dit veruit belangrijkste broeikasgas moet nu fors omlaag om het kabinetsdoel van 113 megaton in 2030 te halen. Van de elektriciteitssector wordt de grootste reductie gevraagd (77% tot 2030). De richting voor de vijf betrokken sectoren is duidelijk, maar er zijn nog belangrijke economische onzekerheden rond de oplossingen. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport “Zicht op de klimaatopgave” van ING Economisch Bureau.

Nederland voorop met reductie methaan, lachgas en fluor, achterop met terugdringing CO2
Nederland heeft zijn totale uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met 12 procent gereduceerd (2016). Dit is volledig te danken aan de forse reductie van de uitstoot van methaan, lachgas en fluor die sterker was dan in de EU en VS. In dezelfde periode is de Nederlandse uitstoot van CO2 echter met 2 procent toegenomen. Hier blijft Nederland juist achter bij de VS, terwijl in de EU zelfs een daling van 21 procent is gerealiseerd. Aangezien CO2 met 85 procent verreweg het belangrijkste broeikas is, vraagt het kabinetsdoel voor 2030 nu ook om een forse reductie hiervan. Omdat alternatieven er vaak wel zijn, maar nog niet in de breedte kunnen concurreren is dit niet eenvoudig. Dit geldt bijvoorbeeld voor vervanging van de CV-ketel.

1 opmerking:

Mogelijk gemaakt door Blogger.