Ads Top

Provincies en gemeenten in Groningen en Drenthe bestellen 1000 laadpalen

De provincies Groningen en Drenthe gaan samen met 30 gemeenten 1000 openbare laadpalen voor elektrische auto's bestellen.  Eind vorig jaar tekenden de provincies Groningen, Drenthe en energieorganisatie Enpuls tijdens de Klimaattop Noord-Nederland de Green Deal Laadpalen. Nu sluiten zich hier ook 30 gemeenten in Groningen en Drenthe bij aan. Komende maand ondertekenen alle samenwerkende partijen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Om dit moment te markeren, onthulden gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen samen met gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe, Jan Peters van Enpuls, wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen en wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen symbolisch een laadpaal bij P+R Hoogkerk.

Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee ook de behoefte aan laadpalen. Daarom willen de provincies Groningen en Drenthe een Europese aanbesteding starten voor het plaatsen, beheren en exploiteren van publiek toegankelijke laadpalen in de openbare ruimte. Voor de financiering hiervan vraagt de provincie Groningen namens alle partijen subsidie aan vanuit de Green Deal ‘Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’ van het Rijk. Op basis van de samenwerking tussen provincies en gemeenten kunnen in 30 deelnemende gemeenten laadpalen geplaatst worden. Hierbij gaat het om 700 laadpalen in Groningen en 300 laadpalen in Drenthe. Het is de bedoeling dat de palen tussen 2019 en 2022 geplaatst worden.

De provincies Groningen en Drenthe zoeken voortdurend naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om de mobiliteit, de infrastructuur en het onderhoud ervan groener en slimmer te maken. Elektrische laadpalen en auto's dragen bij aan het duurzamer maken van het vervoer. Verder speelt innovatie ook een belangrijke rol in de aanbesteding. Voorwaarde voor beide provincies is dat de energie die aan de laadpalen wordt geleverd 100% lokaal duurzaam is opgewekt. Daarnaast onderzoeken provincies en gemeenten of het mogelijk is om meerdere energieleveranciers toegang te geven tot de laadpalen. Dit is innovatief; tot nu toe werden de concessies voor zowel het plaatsen van laadpalen als de energieleverantie voor 10 jaar vastgelegd. In de huidige energiemarkt is dat ongewoon. De uitdaging in deze aanbesteding is dat elke energieleverancier (bijvoorbeeld Grunneger Power of Drentse Kei) stroom kan leveren aan zijn klanten via eigen laadpassen.
Daarmee krijgen elektrische rijders de mogelijkheid stroom te gebruiken van bijvoorbeeld het zonnepark van de lokale coöperatie.

Enpuls is onderdeel van de Enexis Groep en helpt bij de versnelling van de energietransitie, de overgang van fossiele energie naar meer duurzame vormen van energie. Dit doet ze onder andere door gemeenten met elkaar te laten samenwerken, zodat gemeenten van elkaar kennis kunnen profiteren. Samenwerking zorgt ook voor meer snelheid, lagere kosten en een efficiënter aanvraagproces. Daarnaast helpt Enpuls gemeenten met de zogeheten 'EV Prognose-Atlas', een methode die inzicht geeft in de verwachte groei van elektrisch vervoer in een gemeente en de hoeveelheid laadpalen die hiervoor nodig is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.