Ads Top

Eerste stap naar duurzame warmte voor Benedenbuurt Wageningen

Wageningen gaat naar een toekomst waar wordt verwarmd met duurzame alternatieven. Op weg daar naar toe is een intentieverklaring getekend (door De Woningstichting, de Coöperatie Benedenbuurt (in oprichting) en de gemeente) voor het project Benedenbuurt Coöperatief naar Duurzame Warmte.

Tegelijkertijd met de rioleringsvervanging kan in een deel van de Benedenbuurt een duurzaam warmtenet aangelegd worden. Het gaat om het gebied tussen de Diedenweg, Geertjesweg, Postjesweg en Ritzema Bosweg. De wijk zou hiermee op termijn van het aardgas af kunnen. Het idee is voortgekomen uit een bewonersinitiatief. In de wijk staan zowel woningen van particulieren als huurwoningen van de Woningstichting.

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is het warmtenet en de bron hiervoor in eerste instantie zelf aan te leggen en na aanleg over te dragen aan de bewonerscoöperatie. Om een kostenneutrale overstap voor bewoners mogelijk te maken is naast bemoeienis van de gemeente ook een bijdrage vanuit de Rijksoverheid nodig. Voor het project wordt een subsidie aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de Proeftuinenregeling Aardgasvrije wijken. Het project sluit aan bij de doelstellingen van de Rijksoverheid om duurzame energie te stimuleren.

Theo de Bruijn, aspirant voorzitter van deze coöperatie; 'Wij onderzoeken gezamenlijk of het overstappen van aardgas naar een duurzaam warmtenet kostenneutraal kan voor bewoners van onze buurt. Als coöperatie zouden we een dergelijk net graag willen beheren om ook op langere termijn grip te hebben op de kosten en eventuele baten ten goede van de wijk in te kunnen zetten'.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.