Ads Top

Nog veel vraagtekens bij nieuwe subsidieregeling zonnepanelen


De nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelenbezitters, die in 2020 ingaat, maakt een einde aan de onduidelijkheid over de te verwachten terugverdientijd van zonnepanelen. Veel andere vragen blijven echter onbeantwoord, vindt de Consumentenbond.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) kondigde op 16 juni de nieuwe terugleversubsidie aan die de huidige salderingsregeling moet vervangen. Uitgangspunt is dat consumenten dankzij die financiering hun investering in zonnepanelen, net als nu, binnen 7 jaar terugverdienen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dat is heel belangrijk; mensen die onder de huidige regels hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, moeten ervan uit kunnen gaan dat zij de – door de overheid aan hen voorgespiegelde – terugverdientijd halen. En ook voor consumenten die overwegen zonnepanelen aan te schaffen is het allerbelangrijkste een langdurige zekerheid op het moment van investeren. We zijn daarom blij dat de minister die zekerheid biedt en bovendien kiest voor een soepele overgangsregeling voor diegene die nu van de salderingsregeling gebruik maken.'


De brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer roept echter ook vragen op. De hoogte van de subsidie is nog niet vastgesteld en ook is nog onduidelijk hoe lang het subsidiebedrag vastligt. Combée: 'Krijgt de panelenbezitter die de subsidie aanvraagt jaarlijks met een nieuw tarief te maken of ligt die vanaf de aanvraag voor langere tijd vast? Dat laatste zou beter zijn, want dan heb je echt investeringszekerheid. Daarnaast wordt jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld. Zo’n jaarlijks plafond mag niet een nieuwe onzekerheid worden. Tot slot specificeert de minister de 'soepele overgangsregeling' niet nader in zijn brief. We horen graag van de minister wat hij voor ogen heeft.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.