Ads Top

Zoet-zout waterbatterij voor energieopslag van de toekomst

De transitie naar een 100 procent duurzame energievoorziening is noodzakelijk. Dat betekent onder andere dat we groot producerende zonneparken en windmolens moeten bouwen. En dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Een daarvan is het feit dat zonne- en windenergie niet op afroep beschikbaar zijn. Neem de zonneparken. Overdag is de energieproductie hoog en de energieconsumptie laag. En in de avond geldt precies het omgekeerde. Zo ontstaat er een discrepantie tussen vraag naar duurzaam opgewekte energie en het aanbod daarvan.

Een mogelijke oplossing is om de overdag opgewekte energie op te slaan in batterijen, zodat er in de avond voldoende aanbod is. Maar hoe duurzaam is dat? Want batterijen bevatten vaak giftige stoffen en zijn moeilijk te recyclen.

Een alternatieve oplossing kan de zogeheten Blue Battery zijn. Daarin wordt energie opgeslagen in zoet en zout water. Het idee komt van het energieproject Blue Energy Afsluitdijk. Daar wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. Door het proces om te keren ontstaat er een batterij.

Het grote voordeel van de batterij is dat water en zout volop beschikbaar zijn, weinig kosten en geen milieuschade veroorzaken. Daardoor is er in de basis een mooi concept om op grote schaal, goedkope energieopslag te ontwikkelen.

Het duurt nog even voordat de Blue Battery commercieel inzetbaar is. Dat komt omdat de energiedichtheid per kubieke meter laag is. Voor een thuisbatterij, waarmee je stroompieken van bijvoorbeeld je zonnepanelen kunt opslaan, heb je een capaciteit van zo'n 10 kWh nodig. Daarvoor heb je ongeveer 5000 liter water nodig. Dat is flink wat, maar zou bijvoorbeeld in de kruipruimte van een huis kunnen worden opgeslagen.

Vanwege de omvang zal het waarschijnlijk niet als eerste bij consumenten en huishoudens te zien zijn. Er wordt nu bijvoorbeeld gekeken hoe de Blue Battery gebruikt kan worden bij waterschappen die hun eigen elektriciteitsproductie aan het verduurzamen zijn. Zij hebben continue veel stroom nodig voor het zuiveren van water. En omdat ze veel ruimte en water hebben zou dat een eerste mooie toepassing kunnen zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.