Ads Top

TenneT wil 28 miljard euro investeren

Tennet gaat de komende tien jaar 28 miljard euro investeren. De hoogspanningsnetbeheerder is honderd procent eigendom van de Staat, maar sinds 2010 ook beheerder van een deel van het Duitse hoogspanningsnet. Voor Nederland is 6 miljard nodig. De verwachting is dat een deel via een opslag door de consument wordt betaald.

Tennet maakte de plannen bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

De onderliggende omzet van TenneT is toegenomen van 3.227 miljoen euro in 2016 naar 3.948 miljoen in 2017, voornamelijk als gevolg van vergoedingen voor stijgende kosten voor het balanceren van vraag en aanbod en extra omzet door de toegenomen waarde van de activa. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) steeg van 834 miljoen in 2016 naar 897 miljoen in 2017.

De ontwikkeling van een net op zee voor het aansluiten van windparken voor de Nederlandse kust loopt als gepland. Het gaat om de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord, samen goed voor een capaciteit van 3.500 megawatt (MW).

Op de middellange termijn ziet TenneT goede mogelijkheden voor verdere uitbouw van de windenergiecapaciteit op de Nederlandse Noordzee. Tussen 2023 en 2030 is een groei van circa 7.000 MW mogelijk, verdeeld over verschillende gebieden voor de westkust en ten noorden van de Waddeneilanden. De routekaart voor Wind op Zee die door de Nederlandse overheid wordt voorbereid, zal hierover uitsluitsel geven. TenneT is hierover in nauw overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Een aan te leggen kunstmatig eiland tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met aansluitingen voor windparken, is een optie wanneer er gelijkstroomaansluitingen komen, in plaats van de tot nu toe gebruikte wisselstroomaansluitingen. Deze oplossing zou recht doen aan de schaalgrootte van de te ontwikkelen windparken en de grotere afstand tot de kust. Als de transportkabels vervolgens ook worden gebruikt voor handel in elektriciteit tussen de Nederlandse en de Britse markt, dan neemt het gebruik van de infrastructuur sterk toe van 45 naar 80 procent.

In het Duitse deel van de Noordzee heeft TenneT momenteel tien offshore-netaansluitingen in bedrijf: drie wisselstroom- en zeven gelijkstroomverbindingen. Hiermee bedraagt de totale beschikbare capaciteit voor het transporteren van op zee opgewekte windenergie nu meer dan 5 GW. Dit is meer dan voldoende om de huidige totale geïnstalleerde capaciteit van offshore-windparken te transporteren. TenneT heeft nu al meer dan 80 procent van de offshore-uitbreidingsdoelstelling van de Duitse federale overheid in 2020 bereikt. In 2019 verwacht TenneT met twee nieuwe offshore-netsystemen in totaal meer dan 7 GW aan offshore-aansluitcapaciteit in bedrijf te hebben.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.