Ads Top

MKB-Nederland en Essent gaan ondernemers helpen met energiebesparing

MKB-Nederland en Essent Zakelijk gaan ondernemers helpen bij het verlagen van het energieverbruik. Zoals de partijen achter het Energieakkoord gisteren hebben afgesproken, moeten zo’n 100.000 bedrijven – met name mkb - voor 2020 verplicht aangeven welke maatregelen zij treffen om aan de energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer te voldoen. MKB-Nederland en Essent willen ondernemers waar mogelijk daarbij ondersteunen.

Onder de noemer ‘Energiek Ondernemen’ zullen MKB-Nederland en Essent de komende tijd zowel via regionale en landelijke bijeenkomsten als online ondernemers informeren over mogelijke energiebesparende maatregelen, de kansen die energiebesparing biedt en de geldende verplichtingen. Op grond van de Wet Milieubeheer zijn bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar gebruiken, verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dat geldt naar schatting voor zo’n 100.000 bedrijven, waarvan de meeste tot het mkb behoren. Essent gaat dit jaar investeren in het uitvoeren van EnergieScans bij individuele mkb-bedrijven, waarmee ondernemers inzicht krijgen in de mogelijkheden.

“We willen ondernemers waar mogelijk bijstaan en hen inspireren tot het nemen van de juiste maatregelen”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. “We doen dat aanvullend op de initiatieven die er al zijn op branche- en regionaal niveau, zoals de Erkende Maatregelen Lijsten die voor vrijwel elke branche zijn opgesteld. Doel is om in zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mkb-ondernemers te bereiken. We willen tempo maken.”

Hans Verhoeven, directeur Essent Zakelijk: “In samenwerking met MKB-Nederland gaan we ondernemers laten zien wat er allemaal mogelijk is met energie en wat dat oplevert. We bieden ondernemers kosteloos een energiescan aan, waarbij een energie-expert op locatie het energieverbruik in kaart brengt en vrijblijvend advies geeft over de energiebesparende maatregelen met terugverdientijd, samengevat in een rapport. Op deze manier staan we naast de ondernemers en willen we ondernemers in staat stellen zelf met energiebesparing en verduurzaming aan de slag te gaan.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.