Ads Top

Nieuw lectoraat Hanzehogeschool Groningen richt zich op energietransitie in de maatschappij

Het komende decennium moet onze maatschappij de stap naar een duurzame energiesamenleving maken. Hiervoor is zowel technologische als maatschappelijke innovatie nodig, want de energietransitie vraagt verandering in bijna alle onderdelen van onze maatschappij. Klaas Jan Noorman en Jan-jaap Aué richten zich binnen hun lectoraat Energietransitie op de systeemverandering die nodig is om de energietransitie vorm te geven. Op woensdag 21februari worden beide heren officieel geïnstalleerd als lectoren van de Hanzehogeschool Groningen door H.J. Pijlman, voorzitter College van Bestuur.

Onze maatschappij is verslaafd aan energie. Er is nauwelijks een activiteit te bedenken waarvoor niet direct of indirect energie nodig is. We vinden het vanzelfsprekend dat energie altijd onbeperkt aanwezig is. Willen we onze standaard van leven handhaven, dan moeten we bereid zijn om zaken aan te passen. De energietransitievraagstukken zijn uitdagingen die veel verder gaan dan alleen de technische ontwikkelingen. Ze raken bijna alle onderdelen van onze maatschappij: techniek, economie, bewustzijn en gedrag van mensen, wet- en regelgeving, ruimtelijke inrichting etc. De bovendien groeiende wens vanuit de samenleving om zelf keuzes te maken in het gebied dat mensen zelf kunnen beïnvloeden maakt dat we de energietransitie als één van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia kunnen omschrijven.

Klaas-Jan Noorman richt zich als lector op het vinden van oplossingen voor gemeenschappen om te verduurzamen, waarbij hij concreet wil bijdragen aan het energie-neutraal maken van lokale gemeenschappen. Een voorbeeld is het eiland Ameland. Door gebruik te maken van de kennis van alle lectoraten binnen de Hanzehogeschool Groningen kan energietransitie op lokaal en regionaal niveau integraal worden aangepakt en wordt aan alle facetten van energietransitie als maatschappelijk vraagstuk recht gedaan. Jan-jaap Aué richt zich daarbij op toepassingen van waterstof binnen een duurzaam energiesysteem. Groene, duurzaam geproduceerde waterstof kan een belangrijke rol spelen in de opslag en het beschikbaar maken van schone energie. Deze kan vervolgens worden gebruikt voor de vergroening van de industrie, mobiliteit en voor de warmtevraag in de gebouwde omgeving.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.