Ads Top

Meetfase zonnepanelen op Slufter gestart

Afgelopen half jaar zijn drijvende zonnepanelen op de Slufter in de Maasvlakte gelegd. Deze zeer uitdagende locatie met golven boven de 1 meter is nu de meetfase ingegaan.
 
Drijvende zonneparken is een relatief nieuwe uitvoeringsvorm van grootschalige opwekking van zonnestroom. De belangrijkst motivatie voor deze toepassing is de uitbreiding van geschikt en beschikbaar areaal (naast land en grote daken) voor zonneparken. Nederland is tenslotte een waterland.

Wateroppervlaktes zoals irrigatiebekkens, baggerdepots, zandwinplassen en bassins bij zuiveringsinstallaties kunnen ingezet worden voor opwekking van zonne-energie. Een andere manier om waterareaal in te zetten is doormiddel van nieuw gecreëerde eilanden (bv in het Markermeer) met diverse bestemmingen, waaronder zonne-energie. Op de langere termijn zullen ook zonneparken op zee technisch en economisch haalbaar worden, bijvoorbeeld in combinatie met offshore wind-parken.


  
Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.