Ads Top

Waterschappen verkennen diverse bronnen voor duurzame energie

Vandaag informeerde Ed Nijpels, voorzitter van de SER Borgingscommissie, het kabinet over de voortgang van het Energieakkoord. Ook de mogelijkheden van waterschappen om extra duurzame energie op te wekken worden genoemd.

Waterschappen hebben hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Ze produceren naast biogas uit afvalwater ook steeds meer duurzame energie uit andere bronnen. In het vandaag gepresenteerde SER-rapport worden de kansen genoemd om zogeheten zonneweiden te plaatsen op de terreinen van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Recent opende waterschap Rivierenland het eerste zonnepark op het terrein van de rioolwaterzuivering (rwzi) in Gorinchem-Oost. Dankzij zonne-energie kan deze zuivering binnenkort energie neutraal afvalwater zuiveren.

De waterschappen zien inderdaad extra mogelijkheden rond zonneweiden op hun terreinen en zijn in onderhandeling met het Rijk over de randvoorwaarden om dit te kunnen realiseren. De Unie van Waterschappen wil hierover graag op korte termijn tot een sectorale afspraak komen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.