Ads Top

Barrières bij real time energiebesparingsdiensten

In opdracht van de bij het Convenant 10PJ Energiebesparing Gebouwde Omgeving aangesloten partijen heeft Frontier Economics onderzoek gedaan naar de bijdrage van een dataplatform aan het ontsluiten van data en daarmee aan energiebesparing: 'Introduction of a neutral data platform for access to P1 consumption data'.

Daarbij is onder meer gekeken naar de impact van een dergelijke oplossing op de markt voor producten en diensten voor directe feedback, de mogelijke invulling van het dataplatform en de transitie van de huidige ontsluiting van de real-time P1-verbuiksdata naar een situatie met een dataplatform. P1 staat hier voor de mogelijkheid om verbruiksgegevens uit de slimme meter op te vragen via de usb-aansluiting op de slimme meter zelf.

Op basis van interviews, deskresearch en marktanalyse identificeert Frontier Economics zeventien barrières aan de vraag- en aanbodzijde van real time energiebesparingsdiensten. De barrières worden beschreven voor bestaande klanten en voor nieuwe klanten (beiden vraagzijde) en voor partijen die besparingsdiensten aanbieden aan nieuwe klanten en voor partijen die extra diensten aanbieden aan bestaande klanten van energiebesparingsdiensten (beide aanbodzijde).

Frontier Economics ziet Access Regulation (hierna: toegangsregulering, zijnde eventuele afspraken over toegang tot – gegevens uit – de usb-aansluiting op de slimme meter zelf) als mogelijkheid om een groot aantal barrières te verminderen. Een dataplatform beschouwen zij als een aanvullende maatregel op toegangsregulering. Hierbij stelt Frontier Economics dat beide niet nodig zijn voor nieuwe klanten en klanten die maar één dienst willen afnemen. Toegangsregulering kan nodig zijn als bestaande klanten gebruik willen maken van meerdere diensten via de usb-aansluiting op de slimme meter zelf.

Een dataplatform kan in theorie nog een extra bijdrage leveren aan het verminderen van de barrières. In het onderzoek, dat zich richt op energiebesparing, concludeert Frontier Economics middels een kosten-batenanalyse dat het onwaarschijnlijk is dat het economisch voordelig is om een dataplatform te implementeren ten behoeve van energiebesparing.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.