Ads Top

Veenkoloniën krijgt definitief groot windpark

Er komt definitief een park met 45 windmolens in de Veenkoloniën. Dat heeft de Raad van State bepaald. Met de uitspraak komt een einde aan jaren van procederen, meldt RTV Drenthe.

Een belangrijk bezwaar van de omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties is dat er geen draagvlak is voor de aanleg van het windpark. In de uitspraak van vandaag legt de Afdeling bestuursrechtspraak uit dat het ontbreken van draagvlak 'op zichzelf niet betekent dat de ministers het inpassingsplan niet hadden mogen vaststellen.' Er is geen wet die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak bestaat. Bij projecten zoals dit windpark spelen veel belangen een rol. 

Er zijn in het verleden zeker achttien beroepschriften ingediend tegen het inpassingsplan van het windmolenpark Drentse Monden Oostermoer.

Eerst was het plan nog groter, maar één rij windmolens bij Drouwenermond is geschrapt.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.