Ads Top

Nader onderzoek kansen geothermie

Gemeente Zwolle wil in 2025 een kwart van de energie duurzaam opwekken om zo de CO2 uitstoot te verminderen. Om dit te realiseren zijn verschillende vormen van duurzame opwekking nodig. Een vorm van duurzame opwekking van warmte is geothermie. In Zwolle Noord blijken kansen voor de realisatie van een geothermiebron. Om een gefundeerd besluit te kunnen nemen over de haalbaarheid van geothermie in Zwolle, benut gemeente Zwolle het komend half jaar om een aantal zaken nader uit te werken en te onderzoeken.

Geothermie is een duurzame warmtebron en één van de mogelijkheden om aardgas te vervangen. Eén geothermiebron kan jaarlijks de warmte produceren die gelijk staat aan het gebruik van warmte van circa 10.000 woningen.  Aanvankelijk was het idee om een geothermiebron nabij Hanzeland te realiseren en hiermee het bestaande warmtenet op Hanzeland te verduurzamen. De gemeente heeft in een samenwerkingsverband met Hogeschool Windesheim,  Greijdanus, Ennatuurlijk en provincie Overijssel de mogelijkheden hiervoor onderzocht. Uit groot geologisch onderzoek blijkt dat geothermie op die plek niet haalbaar is, omdat de geologische opbouw van de ondergrond niet geschikt is.

Wel zijn er kansen voor geothermie in Zwolle Noord. Het kansrijke gebied ligt ter hoogte van het Zwarte Water, tussen Dijklanden (in de Aa-Landen) en de Stadskolk (in Stadshagen). De aardlaag met potentie voor aardwarmtewinning ligt op een diepte van circa 2300 meter. Nader onderzoek moet uitwijzen welke locatie binnen het zoekgebied het meest geschikt is voor het realiseren van een geothermiebron, zowel vanuit ondergronds als bovengronds perspectief.

Een geothermiebron in Zwolle Noord biedt kansen voor afname van warmte door woningcorporaties die woningen bezitten langs de mogelijke route van het warmtenet richting Hanzeland. De drie Zwolse woningcorporaties hebben allen hun intentie uitgesproken om de mogelijkheden voor toekomstige warmteafname te onderzoeken. Deze intentie leggen de corporaties binnenkort vast in een intentieovereenkomst met gemeente Zwolle. Provincie Overijssel die een belangrijke samenwerkingspartner is in deze ontwikkeling, ondertekent de overeenkomst ook.

Het komend half jaar benut gemeente Zwolle om meerdere zaken te onderzoeken en nader uit te werken. Zo wordt dus onder meer onderzocht welke locatie binnen het zoekgebied het meest geschikt is voor een geothermiebron. De technische, organisatorische en financiële haalbaarheid wordt nader verkend en er volgen gesprekken met strategische partners over mogelijke toekomstige deelname. In het voorjaar organiseert de gemeente voor de omgeving en andere belangstellenden een informatiebijeenkomst over geothermie. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad rond de zomer een besluit kan nemen over de haalbaarheid van geothermie in Zwolle.
De onderzoeken worden mede mogelijk door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en ELENA subsidie van de Europese commissie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.