Ads Top

Natuurorganisaties en TenneT tekenen overeenkomst voor natuurcompensatie in Zeeland

Natuurorganisaties Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), Het Zeeuwse Landschap (HZL) en Natuurmonumenten zijn met TenneT tot een akkoord gekomen over natuurcompensatie in het gebied van het nieuwe 380kV tracé tussen Borsele en Rilland. De partijen tekenden op dinsdag 30 januari 2018 de overeenkomst. 

TenneT realiseert de komende twee jaar in Zeeland een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Dit is nodig om de duurzaam opgewekte windenergie te kunnen transporteren. Natuurcompensatie is van belang omdat door de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding leefgebieden voor vogels worden aangetast in hun functie. In de overeenkomst is afgesproken om de effecten op natuur en milieu in dit gebied te compenseren met een pakket aan maatregelen.

De natuurorganisaties en TenneT verwachten dat de effecten van de aantasting van de leefgebieden met de bovenstaande maatregelen zoveel mogelijk kunnen worden gecompenseerd. De plannen worden nader uitgewerkt door de natuurorganisaties en TenneT. De uitvoering vindt in de komende vijf jaar plaats. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.