Ads Top

Alliander: investeringen in energienetten verder toegenomen

Alliander heeft in 2017 opnieuw meer geïnvesteerd in de uitbreiding en kwaliteit van de energienetten, ondanks een tekort aan technici. De betrouwbaarheid van de energievoorziening voor klanten bleef daarbij onverminderd hoog. Het netwerkbedrijf behaalde verder een solide financieel resultaat met een hogere netto omzet en resultaat. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

De netto omzet van Alliander is in 2017 gestegen met 113 miljoen euro tot 1.697 miljoen (2016: € 1.584 miljoen). Hierin is inbegrepen het eenmalige effect van het doorberekenen van precariokosten uit voorgaande jaren. Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten steeg naar 206 miljoen (2016: 132 miljoen).

De investeringen in de netten blijven verder toenemen. In 2017 is er in totaal 573 miljoen euro geïnvesteerd in energienetten en slimme meters, tegenover 555 miljoen in 2016. De kosten voor onderhoud en storingen bleven met 243 miljoen nagenoeg gelijk aan 2016 (240 miljoen).

Door de groei van de economie en de versnelling van de energietransitie neemt de hoeveelheid werk voor Alliander snel toe. Door het gebrek aan technici op de arbeidsmarkt is het moeilijk om al het werk gerealiseerd te krijgen. Met klanten en gemeenten zijn we in gesprek over de planning en uitvoering van onze werkzaamheden. Daarnaast is Alliander hard op zoek naar extra technici. In 2017 zijn er 260 nieuwe medewerkers aangenomen en in 2018 werkt Alliander aan de invulling van nog eens 300 technische vacatures.


De energietransitie betekent een toename van zonnepanelen, warmtepompen, elektrisch vervoer en windmolens. Het aantal klanten in het verzorgingsgebied van Alliander dat zelf duurzame elektriciteit opwekt en teruglevert is in 2017 verder toegenomen naar 190.000 (2016: 144.000). Deze klanten kunnen samen duurzame energie produceren voor twee miljoen huishoudens. Voor 2018 heeft Alliander al circa 300 aanvragen voor de aansluiting van grootschalige zonneweides.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.