Ads Top

SodM: Gasproductie verder omlaag voor de veiligheid van de Groningers

Staatstoezicht op de Mijnen adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om met oog op de veiligheid van de inwoners van Groningen de gasproductie flink te verlagen. “Er is een forse ingreep noodzakelijk om naar verwachting aan de veiligheidsnorm te voldoen en de kans op schade sterk te verlagen. Ondanks dat we nog steeds niet goed kunnen voorspellen bij welk niveau van winning welke bevingen zich voordoen, adviseren wij de minister zo snel als mogelijk terug te gaan naar 12 miljard kubieke meter per jaar. De onzekerheden bij deze inschatting zijn groot, wij zijn daarom aan de veilige kant gaan zitten. Het gaat immers om de veiligheid van de Groningers”, aldus inspecteur-generaal der Mijnen Theodor Kockelkoren

De Loppersumclusters moeten per direct dicht. Hierdoor wordt vermeden dat deze clusters bij flinke vorst vol open gaan.  Dit zou het risico op verdere, mogelijk zwaardere aardbevingen, sterk verhogen. Het is mogelijk dat het open- en dichtdraaien van deze clusters aanleiding is geweest tot de beving van 8 januari jl. in Zeerijp. Daarnaast zal het stoppen van de productie naar verwachting op korte termijn (3-6 maanden) ook een effect hebben op de bevingsactiviteit.

De beste inschatting die SodM op dit moment kan maken is dat bij een productieniveau van 12 miljard Nm3 per jaar de berekende risico’s in de periode 2018 tot 2022 met redelijke zekerheid onder de veiligheidsnorm zullen uitkomen. SodM begrijpt dat dit getal suggereert dat precies bepaald kan worden bij welke productie aan de veiligheidsnorm wordt voldaan. Maar dat is niet het geval. SodM hanteert een marge om te komen tot het geadviseerde productieniveau en om te gaan met de grote onzekerheden. Deze onzekerheidsmarge maakt het mogelijk om met vermoedelijk 90% zekerheid aan de veiligheidsnorm te voldoen. SodM verwacht met deze productiemaatregelen terug kunnen gaan naar code groen. Dit betekent dat de kans op aardbevingen (óók de zwaardere) sterk afneemt, waarbij schade zoveel als redelijkerwijs wordt voorkomen en beperkt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.