Ads Top

Hoe krijgt grootschalige zon-PV op een mooie manier plek in onze leefomgeving?

Nederland staat aan de vooravond van grootschalige implementatie van duurzame energie. Zonne-energie speelt hierin een grote rol , wat betekent dat we, naast de integratie in de gebouwde omgeving ook veel meer zonneparken en –panelen zullen gaan zien in ons landschap. Naast rendement worden ook aspecten als beleving, natuurwaarde en biodiversiteit steeds belangrijker in het ontwerpen van zonneparken.

Begin februari heeft ECN een groep betrokkenen bij zonne-energie vanuit verschillende achtergronden en motivaties bij elkaar gebracht om te praten over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst is gekeken wat er nodig is om toekomstige zonneparken zo te ontwerpen dat deze, naast de positieve bijdrage aan de verduurzaming van ons energiesysteem, ook een positieve impact hebben op ons landschap. Welke kennis en ontwikkeling is er nodig om een esthetisch alternatief te kunnen bieden voor saaie "blauwe" velden en zonneparken zelfs te kunnen gebruiken om extra recreatie en/of natuurwaarde te creëren? 

Betrokken zijn Anteagroup, a.s.r., Cascade Zandgrind, Design Innovation Group, ECN, Engie, Enterthemothership, IZZY Projects, Prorail, PWN, RHDHV, ROM3D, Rijkswaterstaat, Vlinderstichting, VU Amsterdam, Wageningen Environmental Research, WUR Landschapsarchitectuur.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.