Ads Top

'Maatschappelijke verandering grootste uitdaging energietransitie'

Alliander is één van de initiatiefnemers van het Gelders Energieakkoord (GEA). In het akkoord is onder andere de ambitie vastgelegd dat de provincie Gelderland in 2050 klimaatneutraal is. Lokale bestuurders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en bewoners kwamen 1 februari bij elkaar tijdens het jaarcongres van het Gelders Energieakkoord.

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen stonden tijdens het congres een aantal vragen centraal: welke ontwikkelingen zijn er rondom de energietransitie en wat is de noodzaak om op korte termijn op te schalen in tempo en volume?

“Energie besparen, van energiesoort switchen en elektriciteit groen opwekken. Dat moeten we met elkaar de komende jaren gaan doen; vertelt Ingrid Thijssen, CEO Alliander tijdens het congres. “Willen we ‘Parijs’ halen, dan moeten we uiterlijk voor 2050 alle huizen isoleren. Het liefst nog eerder, zodat we met elkaar de opwarming van de aarde op tijd weten tegen te gaan. Alle auto’s moeten emissieloos zijn, we moeten van het aardgas af én op alle huizen komen zonnepanelen. Dat heeft allemaal een enorme impact op  onze leefomgeving”. 

“De energietransitie is vooral een maatschappelijk vraagstuk”, is de centrale boodschap van Ingrid. “Bewoners meekrijgen om bijvoorbeeld hun woning te verduurzamen is een enorme uitdaging. Mensen hebben geen zin in windmolens in hun achtertuin en willen ook niet heel veel geld uitgeven aan isolatie, zonnepanelen of warmtepompen. Samen moeten we dat tóch voor elkaar krijgen”.

“De energietransitie vraagt dan ook om een systematische aanpak. Willen we op tijd klaar zijn, onnodige kosten vermijden en uiteindelijk ook onze burgers niet overvallen, dan zullen we wijk voor wijk systematisch moeten aanpakken. De investeringsagenda’s van gemeenten, woningcorporaties en netwerkbedrijven moeten op elkaar worden gelegd. Op basis daarvan kan bepaald worden wanneer welke wijk aan de beurt is. Bewoners kunnen zich dan ook voorbereiden. Kortom: de energietransitie is een enorme klus, die we zeker met elkaar realiseren. Zolang we het samen doen, programmatisch aanpakken én de dialoog aangaan met onze burgers”, sluit Ingrid af.

Met de inbreng van Alliander en andere deelnemers aan het congres, gaat het GEA in gesprek met de politieke partijen die straks na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen over het nieuwe coalitieakkoord. Hiermee reiken ze invulling aan voor de energieparagraaf.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.