Ads Top

TenneT zet groen op de kaart

TenneT publiceert een groene kaart met een overzicht van initiatieven die de inzet voor natuur in beeld brengen. De energietransitie zorgt voor veranderingen in het landschap. Er verrijzen meer windturbines op land en op zee. TenneT vervangt oude hoogspanningsverbindingen, legt nieuwe hoogspanningsverbindingen aan en bouwt nieuwe hoogspanningsstations. TenneT is continu in dialoog met haar omgeving om samen te kijken naar de effecten van hoogspanningsverbindingen op de omgeving, de natuur en het landschap. Nieuwe hoogspanningsverbindingen wordt altijd in samenspraak met de omgeving zo goed mogelijk in het landschap ingepast. 

Daarnaast stimuleert TenneT haar medewerkers om samen met de omgeving ideeën aan te dragen die de natuur actief bevorderen. Zo is in Boxmeer het bosgebied onder de bestaande 150 kV verbinding omgevormd tot een heidegebied met een schaapskudde. TenneT bespaart op kosten voor het kap- en snoeiwerk en de gemeente Boxmeer krijgt er een prachtig stuk natuur voor terug.

In Almere is in overleg met de gemeente een insectenhotel geplaatst en heeft TenneT bijgedragen aan de aanleg van een bloeiende strook laagblijvende beplanting onder de hoogspanningsverbinding. De insecten halen hun voedsel uit de bloemenstrook onder de hoogspanningslijnen. En in Doetinchem zijn in het gebied van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding extra nestkasten voor de steenuil en torenvalk geplaatst. Omdat het slecht gesteld is met stand van deze vogelsoorten probeert TenneT zo bij te dragen aan het behoud deze vogels.

Otto Jager, voorzitter stuurgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen TenneT "Als bedrijf met een belangrijke maatschappelijke rol, mogen onze stakeholders van ons verwachten dat we verantwoord ons werk doen. Dit gaat verder dan het ons houden aan wet- en regelgeving die voorschrijven dat TenneT de natuur moet ontzien. Daarom bedenken wij nieuwe oplossingen samen met onze belanghebbenden zoals lokale gemeenschappen, overheden en NGO’s. Oplossingen die voordelen bieden voor de samenleving, de biodiversiteit, ecosystemen en het landschap. TenneT stimuleert zijn medewerkers om actief ideeën aan te dragen die onze inzet voor de natuur versterken. Een aantal van deze initiatieven zijn nu in kaart gebracht."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.