Ads Top

BKS gaat voor minder CO2

De BKS, de BedrijvenKring Schieoevers, gaat inzetten op energiebesparing en op het opwekken en gebruiken van duurzame energie.

Gemeente Delft en de bedrijvenkring gaan samen bedrijven helpen met hun opgave om te verduurzamen. Onder andere door energieadviseurs in te zetten bij het delen van kennis en ervaring. Op Schieoevers zijn al verschillende bedrijven actief met energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Zij gebruiken bijvoorbeeld LED-verlichting en hebben zonnepanelen geplaatsts. Aan 20 bedrijven wordt een concreet aanbod gedaan voor energiebesparing en zonne-energie.

Daarnaast worden verschillende  haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd naar een (proeftuin) Smart Grid, op basis van elektriciteitsgebruik, elektrisch rijden en duurzaam opwekken van energie. Ook worden plannen gemaakt om de infrastructuur op het bedrijventerrein te verduurzamen.

Hans Kuijpers, bestuurslid van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en wethouder Stephan Brandligt hebben afgelopen vrijdag de E-Deal ondertekend om de energievoorziening te verduurzamen. Met zulke E-Deals maakt de gemeente met lokale partners concrete afspraken die bijdragen aan de ambitie Delft Energieneutraal 2050. Dat is alleen haalbaar als iedereen meedoet: organisaties en bedrijven, gemeente en bewoners. De gemeente kan zelf namelijk maar circa 2 procent van de CO2-uitstoot direct beïnvloeden. Daarom stimuleert de gemeente bewoners, organisaties en bedrijven in de stad tot energiebesparing en maakt daarover afspraken in de vorm van E-Deals.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.