Ads Top

Wie heeft de meest innovatieve zon-oplossing voor Pakhuis de Zwijger?

Dinsdagavond 2 december kiest een vakjury uit drie finalisten de winnaar van de prijsvraag 'Zon op de Zwijger'. De prijsvraag is uitgeschreven door De Groene Grachten, Stadsherstel en de gemeente Amsterdam. Doel is om te komen tot een oplossing voor Pakhuis de Zwijger die recht doet aan het monumentale karakter van het pand. Ook wordt de markt geprikkeld om met ideeën te komen die ook toepasbaar zijn op andere monumentale panden in Amsterdam.

De belangstelling vanuit de markt was overweldigend. Uiteindelijk hebben 14 partijen een inzending ingediend. De drie finalisten strijden op dinsdagavond door middel van pitches om de eerste plaats. De vakjury maakt aan het eind van de avond haar beslissing bekend. Hoewel er maar een de winnaar kan zijn, zullen alle inzendingen van de prijsvraag deze avond in het zonnetje worden gezet. Verder is er een keynote van Maurits Groen, worden de Amsterdamse regels onder de loep genomen en zullen we kijken hoe we de andere innovatieve ideeën in de zaal ook een plek kunnen geven in Amsterdam.

Amsterdam heeft meer dan 11 vierkante kilometer aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. Een deel daarvan is echter 'monumentaal' of beschermd stadsgezicht. Hoe kun je de historische waarde van die panden behouden en toch zoveel mogelijk vierkante kilometers benutten? Met de oplossingen die voortkomen uit de prijsvraag kan worden geleerd hoe je nieuwe zonnetechnologie kunt toepassen op een monumentaal dak, daar waar dat met conventionele panelen niet haalbaar is. De prijsvraag vergroot ook de technische kennis bij overheid en de markt over de mogelijkheden van zonne-energie. Bovendien ontstaat meer inzicht in de vraag of het huidige welstandskader nog aansluit bij de huidige stand van techniek in de zonnesector.

De Groene Grachten is projecttrekker van Zon op de Zwijger. De gemeente Amsterdam is als adviseur bij dit project betrokken. Stadsherstel, de eigenaar van het pakhuis, neemt de uiteindelijke installatie van het innovatieve zonnesysteem voor haar rekening. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen van de marktpartijen beoordelen.

De jury bestaat uit:
Maurits Groen - voorzitter Stichting De Groene Grachten
Egbert Fransen - directeur Pakhuis de Zwijger
Karin Westerink - hoofd Monumenten van Bureau Monumenten & Archeologie
Cees Groot - zon-expert
Wim Sinke - hoogleraar, ECN, zon-expert
Tjeerd Stam - directeur programmabureau Klimaat en Energie
Jaap Hulscher - adjunct-directeur Stadsherstel Amsterdam

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.