Ads Top

Nederland pleit voor snelle aanpak uitstoot broeikasgassen

De lidstaten van de Europese Unie maakten eind oktober dit jaar afspraken om te zorgen dat in 2030 minimaal 40 procent minder schadelijke broeikasgassen worden uitgestoten. Om dit doel te halen moet vooral de industrie flinke stappen zetten naar minder uitstoot en schonere productie. Als aanvulling op de Europese afspraken spreekt Nederland zich nu samen met 14 andere Europese landen uit haast te maken met nieuw klimaatbeleid.

Staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft haar handtekening gezet onder deze gezamenlijke verklaring die is gericht aan de pas aangetreden Europese Commissie. Er wordt in dit document onder andere gepleit de zogeheten stabiliteitsreserve van het emissiehandelssysteem al in 2017 in te voeren in plaats van 2021. Daarmee wordt het duurder voor de industrie om schadelijke broeikasgassen uit te stoten en krijgen investeringen voor duurzame en schone productie een impuls.

Het Europese emissiehandelssysteem is het belangrijkste klimaatinstrument in Europa. Bedrijven die broeikasgassen uitstoten, moeten hiervoor emissierechten op de markt kopen. Doordat elk jaar minder rechten worden uitgegeven dan het jaar daarvoor, daalt de uitstoot van broeikasgassen. Omdat uitstoot daardoor steeds meer geld kost, is dit voor bedrijven een stimulans om te investeren in schone, duurzame productie. Door de lagere economische groei is er echter een overschot aan emissierechten op deze markt, waardoor de prijs te laag is. Hierdoor zijn investeringen in schone productiemethodes onrendabel voor de industrie. Dit staat duurzame groei in de weg.

Nederland pleit nu net als de andere landen de afgesproken stabiliteitsreserve vier jaar eerder in te voeren. Dit betekent dat nieuwe emissierechten niet op de markt komen maar in reserve worden gehouden. Deze vermindering van het overschot aan emissierechten, moet uiteindelijk zorgen voor een hogere prijs voor het uitstoten van broeikasgassen. Versterking van het ETS systeem is ook één van de hoofdpunten van het Energieakkoord en daarmee belangrijk voor Nederland bij onderhandelingen over het EU klimaatbeleid.

In de Green Growth Group trekken 14 milieuministers uit de EU en Noorwegen samen op voor een ambitieus klimaatbeleid. De milieuministers komen ongeveer zes keer per jaar samen om de voortgang van het Europese klimaatbeleid te bespreken. Staatssecretaris Mansveld neemt namens Nederland deel aan deze Green Growth Group. In het verleden hebben zij al met succes gepleit voor versterking van het Europese emissiehandelssysteem, doordat de Europese Commissie gehoor gaf aan hun oproep om tijdelijk een aantal rechten uit de markt te halen. Met de eerdere invoering van de stabiliteitsreserve zou dit een definitieve vorm kunnen krijgen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.