Ads Top

Boortorens schaliegas buiten de deur tot 2017

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie-Samsom, om het moratorium op schaliegasboringen te verlengen tot het einde van deze kabinetsperiode. Dat betekent dat er in elk geval tot in 2017 nergens gefrackt zal worden. Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij roepen Kamerleden op het moratorium snel om te zetten in een verbod, de zinloze onderzoeken naar schaliegas stop te zetten en bestaande schaliegasvergunningen in te trekken.

Er is nu een ruime politieke meerderheid tegen schaliegaswinning in Nederland. Ike Teuling, campaigner energie bij Milieudefensie: “Wij zijn samen met de 223 schaliegasvrije gemeenten en 10 schaliegasvrije provincies erg opgelucht dat het gevaar voorlopig geweken is. Tot midden 2017 mag er niet naar schaliegas worden geboord, als er geen vervroegde verkiezingen komen tenminste. Maar, zolang een permanent verbod op boringen niet is verankerd in de Mijnbouwwet en Kamp stug door gaat met het uitvoeren van onderzoeken naar geschikte locaties voor boringen in de Structuurvisie Schaliegas moeten we alert blijven."

De opsporingsvergunningen van Britse boorbedrijf Cuadrilla zijn recent provisorisch verlengd door Kamp om ervoor te zorgen dat het bedrijf aanspraak blijft maken op het recht om te boren in Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder. Milieudefensie heeft eind vorige maand bezwaar
aangetekend tegen deze verlenging.

Ook proefboringen vallen onder moratorium Minister Kamp liet afgelopen vrijdag in een reactie weten dat hij het, ondanks het wegvallen van een politieke meerderheid, toch mogelijk acht proefboringen te doen in deze kabinetsperiode. De Partij van de Arbeid, die samen met GroenLinks indiener is van de motie om het moratorium te verlengen, gaf echter aan dat óók proefboringen onder het moratorium vallen. Vorig jaar werd al duidelijk dat de minister na een geslaagde proefboring een vergunning voor exploratieboringen amper kan weigeren. Door in te stemmen met proefboringen - waarbij overigens dezelfde schadelijke technieken worden toegepast als bij 'gewone' boringen - stemt Kamp dus ook in met de winning van schaliegas.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.