Ads Top

TenneT voorbereid op hulp aan België tijdens strenge winterperiode

Vanwege uitval van de kerncentrales Doel en Tihange heeft België op dit moment 3000 megawatt (MW) minder productievermogen beschikbaar. Tijdens een periode van extreme kou kan dit een probleem vormen, omdat de vraag naar elektriciteit dan het aanbod zal overtreffen. De afgelopen maanden is er op verzoek van de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia met naburige netbeheerders (TSO's) uit de regio, waaronder TenneT TSO B.V.,  gezamenlijk gewerkt aan een pakket van noodmaatregelen om onvrijwillige afschakeling van elektriciteit of  een mogelijke black-out in België te voorkomen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het garanderen van de netveiligheid. Zo kan worden voorkomen dat een probleem in het elektriciteitsnet van België gevolgen heeft voor de elektriciteitsvoorziening in ons land en de omringende landen.

Nederland zelf heeft de komende jaren ruim voldoende productievermogen om te kunnen voldoen aan de binnenlandse vraag naar elektriciteit. Daarnaast beschikt Nederland over interconnectoren (grensoverschrijdende verbindingen) met  buurlanden om elektriciteit te importeren uit Duitsland, Noorwegen (NorNed) en Groot-Brittannië (BritNed). Daarmee is er voldoende ruimte aan productie om aan België te leveren. Totaal zijn er drie interconnectoren tussen Nederland en België. Deze hebben echter wel een maximum aan capaciteit, er is dus een grens aan de hoeveelheid stroom die via deze verbindingen naar België getransporteerd kan worden.

Tijdens een periode van extreme kou kan het zijn dat de interconnecties van Nederland naar België volledig belast gaan worden, doordat in die situatie veel elektriciteit van Nederland naar  België   zal worden getransporteerd. Daarnaast zal in een dergelijke situatie juist ook elektriciteit van Nederland naar Frankrijk worden doorgetransporteerd Om te voorkomen dat de interconnecties tussen Nederland en België  overbelast raken, moet er bijvoorbeeld op dagen met extreme kou en weinig wind door de TSO's worden ingegrepen. Dat gebeurt door de voor de markt beschikbare capaciteit op andere landsgrenzen  te beperken, zodanig dat er voldoende capaciteit beschikbaar blijft op de Nederland-Belgische grens om België van elektriciteit te kunnen voorzien. Deze noodmaatregel, die Elia heeft afgesproken met de TSO's, heeft een tijdelijk karakter en wijkt af van het standaardproces. Deze maatregel wordt bovendien pas toegepast, nadat België alle mogelijke interne maatregelen heeft ingezet, zoals  het activeren van 850 MW aan strategische reservecapaciteit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.