Ads Top

Tarieven TenneT 2015 dalen

De maximale tarieven van TenneT dalen in 2015 met 77 miljoen euro, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. TenneT is de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnetwerk voor elektriciteit.

Het gaat om de tarieven die TenneT aan de regionale netbeheerders en andere afnemers rekent voor het elektriciteitstransport en voor het in stand houden van een betrouwbare en veilige levering van elektriciteit. ACM bepaalt de maximumtarieven omdat TenneT geen concurrenten heeft en afnemers een redelijke prijs moeten betalen voor de diensten van TenneT.

Henk Don, bestuurslid ACM: “Enerzijds heeft TenneT meer geïnvesteerd dan vorig jaar, wat een hogere vergoeding rechtvaardigt. Anderzijds wordt deze verhoging ruim gecompenseerd door een verlaging onder andere omdat ACM vindt dat TenneT doelmatiger kan werken. En er wordt 45 miljoen uit de veilingopbrengsten in mindering gebracht. In totaal is er een daling met 77 miljoen euro. Dit leidt dit tot lagere transporttarieven in 2015.”

De afgelopen jaren werd er veel geld geïnd met de veilingen van schaarse capaciteit op de grensoverschrijdende verbindingen. TenneT is verplicht die gelden te investeren in projecten die grenscapaciteitsproblemen oplossen of te gebruiken voor een tariefsverlaging. Voor 2015 wordt hiervoor 45 miljoen euro ingezet.

Het is belangrijk om voldoende te investeren; ook de komende jaren blijven de investeringen toenemen als gevolg van verduurzaming van energie. Daardoor kunnen landen elkaar helpen in tijden van nood of kan bijvoorbeeld goedkope windenergie makkelijk uit Duitsland worden geïmporteerd. ACM houdt er rekening mee dat als gevolg van die investeringen de tarieven in de toekomst kunnen stijgen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.