Ads Top

'Energiebedrijven weigeren energieakkoord uit te voeren'

De energiebedrijven E.ON, NUON, Essent en GDF Suez weigeren om afspraken in het Energieakkoord na te komen over het bijstoken van hout in kolencentrales. Al maandenlang proberen zij in gesprekken met de milieuorganisaties en de overheid om onder de duurzaamheidseisen uit te komen waar zij eerder mee akkoord zijn gegaan. Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en Milieudefensie vragen om een extra vergadering van de Borgingscommissie van het Energieakkoord om de impasse te doorbreken.  Als deze afspraken uit het Energieakkoord niet worden nagekomen, overwegen zij ook juridische stappen.

In het Energieakkoord werd een grote deal gemaakt rond kolencentrales. Vijf centrales uit de jaren tachtig worden voortijdig gesloten, de kolenbelasting zou dan worden afgeschaft en de energiebedrijven mogen tot 25 Petajoule energie gaan opwekken door hout bij te stoken in hun kolencentrales. Ze ontvangen hiervoor pas de benodigde subsidie als ze kunnen aantonen dat dit hout op duurzame wijze geproduceerd is. In het energieakkoord is afgesproken dat de bossen waar energiebedrijven hout uit halen gecertificeerd moeten zijn volgens FSC, of een gelijkwaardige standaard. Certificering van bossen is ook conform het Duurzaam Inkoopbeleid Hout van de overheid dat door de gehele Nederlandse houtindustrie wordt gesteund. E.ON, NUON, Essent en GDF Suez weigeren nu om zich hieraan te committeren en proberen zo onder de in het energieakkoord gemaakte afspraken uit te komen.

Certificering van bossen op het niveau van het Forest Stewardship Council (FSC) is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de vraag naar hout voor energie er niet toe leidt dat bossen hun natuurlijke rijkdom verliezen en veranderen in houtplantages. Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu: “Afspraak is afspraak. De energiebedrijven claimen wel de lusten van het Energieakkoord, namelijk het afschaffen van de kolenbelasting. Maar ze lopen weg voor de lasten, namelijk fatsoenlijke duurzaamheidscriteria om bossen en de dieren die daarin leven te beschermen.”

E.ON, NUON, Essent en GDF Suez stellen voor om alleen de fabriek te certificeren die boomstammen verwerkt tot korrels die kunnen worden bijgestookt in kolencentrales. Deze fabriek moet dan bij boseigenaren in omringende bossen inschatten of deze bossen aan de gestelde criteria voldoen. Deze methode is voor (lokale) milieuorganisaties en de houtindustrie volstrekt ontoelaatbaar, omdat daarmee niet kan worden gegarandeerd dat het hout van duurzame herkomst is. Certificering van de boseigenaar zelf is de standaard bij alle bestaande certificeringssystemen, zoals FSC.

Joris Thijssen, campagnedirecteur Greenpeace Nederland, zegt:“E.ON, NUON, Essent en GDF Suez verwerken met liefst 4 miljard subsidie hele boomstammen tot snippers om bij te stoken in kolencentrales en verkopen dit als groene stroom aan consumenten. Bij zulke bedragen is het minste wat je mag vragen dat deze bomen uit gecertificeerd bos komen, wat we ook afspraken in het Energieakkoord. Door de afspraken niet na te komen, plaatsen de Energiebedrijven niet alleen zichzelf buiten de realiteit, maar stappen ze in feite uit het Energieakkoord”.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.