Ads Top

Essent wijst uitkomsten duurzaamheidsonderzoek af

Essent wijst de uitkomsten van het onderzoek Duurzaamheid Stroomleveranciers door Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu af. Het energiebedrijf is het niet eens met de manier waarop de ranglijst berekend wordt.

Essent spant zich al jaren in om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van elektriciteitsopwekking in Nederland. Tegelijkertijd nemen we de verantwoordelijkheid voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening door gebruik te maken van traditionele energiebronnen.

Essent heeft bij de start van het onderzoek aangegeven dat zij het niet eens is met de puntentelling. Als gevolg daarvan heeft zij niet meegewerkt aan het onderzoek. Essent en de NGO’s verschillen met name van mening over de waardering van bijstook van biomassa voor elektriciteitsopwekking en de waardering van de bijdrage van grote energiebedrijven aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening.

Essent vindt het onjuist dat in het onderzoek bijstook van biomassa wordt gezien als minst duurzame vorm van elektriciteitsopwekking. In het Energieakkoord is afgesproken dat bij- en meestook van biomassa moet bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020. Essent is verbaasd dat Greenpeace en Natuur & Milieu het Energieakkoord hebben ondertekend en in eigen onderzoek bijstook van biomassa als minst duurzaam beoordelen. Door deze duurzame opwektechniek af te wijzen, halen we de afgesproken doelen niet.

Bij- en meestook van biomassa is hard nodig om, samen met andere vormen van duurzame energie, de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 en 16 procent in 2023 uit het Energieakkoord te halen. Daarnaast is het een relatief goedkope en flexibel inzetbare duurzame energiebron, die opgeslagen kan worden zodat de energieproductie niet afhankelijk is van wisselende weersomstandigheden, zoals wind- en zonne-energie.

TwitterTwitter
Facebook Essent EnergieFacebook Essent Energie
LinkedIn Essent EnergieLinkedIn Essent Energie
Google+Google+

Ongelijkheid tussen Europese en Nederlandse bedrijven

Naast de kritiek op de beoordeling van bijstook van biomassa, vindt Essent het onjuist dat in de ranglijst van het onderzoek bedrijven zonder productiecapaciteit hoger scoren dan Europese bedrijven die wel een bijdrage leveren aan zowel de verduurzaming als de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de Nederlandse energievoorziening.

TwitterTwitter
Facebook Essent EnergieFacebook Essent Energie
LinkedIn Essent EnergieLinkedIn Essent Energie
Google+Google+

Essent grootste groene stroomproducent

Essent zet de schouders onder het Energieakkoord om het te laten slagen en roept andere partijen op dat ook te doen. Essent is over 2013 de grootste producent van groene stroom in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de jaar- en MVO-verslagen van de energieproducenten in ons land. In totaal was Essent in 2013 verantwoordelijk voor ruim 21% van alle in Nederland gemaakte groene stroom*.

TwitterTwitter
Facebook Essent EnergieFacebook Essent Energie
LinkedIn Essent EnergieLinkedIn Essent Energie
Google+Google+

Onderzoek

Essent is bereid om mee te werken aan ieder onderzoek naar de duurzaamheid van elektriciteitsleveranciers, dat bijstook van biomassa wel juist beoordeelt, en kijkt naar de bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening om ongelijkheid tussen Europese en Nederlandse bedrijven uit te sluiten. Meer informatie over de duurzame activiteiten van Essent is te vinden in het MVO-verslag 2013.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.