Ads Top

DNV GL, TU Delft en Berenschot maken roadmap energieopslagsystemen

Een samenwerkingsverband van DNV GL, TU Delft en Berenschot heeft van de Topsector Energie de opdracht gekregen om een roadmap te ontwikkelen voor energieopslagsystemen in Nederland. In deze roadmap wordt onder andere aangegeven waar de overheid, de industrie en onderzoekers zich de komende 15 jaar op zouden moeten richten als het gaat om onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van energieopslag.

Bij een groter wordende rol van duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie kunnen lokale en centrale grootschalige opslagsystemen van belang zijn in het balanceren van de energievraag en -opwekking. Dit heeft consequenties voor de organisatie van de toekomstige elektrische infrastructuur in Nederland. Zowel de rol van centrale, grootschalige energieopslagsystemen als de rol van decentrale, kleinschalige opslagsystemen is onderdeel van de opdracht. Het project richt zich aan de hand van een aantal onderzoeksvragen op de inhoud (welke energieopslagtechnologieën gaan op korte, middel en lange termijn een rol spelen), de omgeving (hoe ziet de sector er nu uit en hoe moet deze zich ontwikkelen) en de economische kansen voor Nederlandse partijen, waarmee de energiesector kan blijven concurreren op de wereldmarkt.

De roadmap wordt op 1 maart 2015 gepresenteerd aan de Topsector Energie. De roadmap is onder andere gebaseerd op specifieke energieopslagexpertise van de partners, desk research (bijvoorbeeld van internationaal gebruikte technologieën), best practices en de internationale positionering van Nederland op het gebied van opslag. Ook worden industrie en gebruikers (bijvoorbeeld DSO's, TSO's en Utilities) geconsulteerd als het gaat om trends, kansen en belemmeringen, bijvoorbeeld op 9 december tijdens de CleanTech Business Day en op 20 januari bij WattConnects.

In de Topsector Energie werken bedrijven, wetenschappers en de overheid samen aan adviezen en programmalijnen, waarin zij aangeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt. Voor iedere topsector is een topteam samengesteld. Dit team bestaat uit een wetenschapper, een topambtenaar, een innovatieve mkb'er en een boegbeeld uit de sector. Meer informatie over de topsectoren: www.topsectoren.nl.

DNV GL is onder andere gespecialiseerd in energieopslag en voert regelmatig marktstudies uit op het gebied van energieopslag voor bedrijven die willen weten waar hun technologie het beste past in de energiewaardeketen. Daarnaast heeft DNV GL veel ervaring met het bepalen en doorrekenen van energieopslagdiensten voor het elektriciteitsnet en het opstellen van roadmaps.
TU Delft beschikt over kennis en expertise voor het begrijpen en ontwerpen van technische systemen voor de toekomst, world-class onderzoekers in diverse wetenschappelijke disciplines en state of the art onderzoeksfaciliteiten.

Berenschot heeft expertise op het gebied van (internationale) marktanalyse in elektriciteit en is daarnaast marktleider in het ontwikkelen van roadmaps voor grotere bedrijfssectoren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.