Ads Top

Goedkeuring gewijzigde toegangsvoorwaarden BritNed

Europa streeft naar één interne markt voor elektriciteit. Een randvoorwaarde is dat de transportnetwerken van landen met elkaar verbonden zijn: de interconnectoren. Deze verbinden markten fysiek met elkaar. Een andere randvoorwaarde is dat de methodes voor het omgaan met schaarste op deze verschillende verbindingen met elkaar overeenstemmen. Hierdoor kunnen marktpartijen, elektriciteitsproducenten en –leveranciers, beter vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Dit optimaliseert de welvaart in Europa.

Nederland is met het Verenigd Koninkrijk verbonden door de BritNed-kabel. Deze verbinding is in het beheer van een commerciële partij, BritNed Development Limited. Voor de toegang tot deze verbinding hanteert BritNed toegangsvoorwaarden (Access Rules). Wanneer hij deze wijzigt kunnen de Engelse en Nederlandse toezichthouder op hun verzoek deze wijzigingen goedkeuren.

Op vragen van marktpartijen wil BritNed haar proces voor de intradayproduct wijzigen. Met deze wijzigingen zijn marktpartijen beter in staat op hetzelfde moment (real time) te handelen. Daarnaast zijn de wijzigingen een kleine stap in de richting van de verdere harmonisatie van de methodes voor het omgaan met schaarste. Volgens de toezichthouders draagt dit voorstel dan ook bij aan het tot stand komen van één interne markt voor elektriciteit en daarom keuren zij dit voorstel goed.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.