Ads Top

Nieuws Evaluatie over energiebesparing en bouwkwaliteit

Het kabinet overweegt nu geen nieuwe of dwingender maatregelen om energiebesparing in huizen en gebouwen te stimuleren. De focus ligt op de afgesproken acties in het Energieakkoord. Of er eventueel na 2020 aanvullende maatregelen zouden moeten komen, wordt meegenomen in een verkenning. Daarbij ziet het kabinet in ieder geval niets in fiscale maatregelen (bijv. op basis van verschil naar energielabel); het belastingstelsel moet immers juist eenvoudiger worden.

Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) als reactie op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over energiebesparing in huizen en gebouwen. Minister Blok stuurt dit rapport en de reactie van het kabinet naar de Tweede Kamer. In 2016 komt het kabinet met een evaluatie van het Energieakkoord.

Uit het rapport van het PBL blijkt dat er de afgelopen jaren veel voortgang is geboekt bij het energiezuiniger maken van huizen, kantoren en andere gebouwen. Dankzij gericht overheidsbeleid voldoen nieuwbouwhuizen aan steeds scherpere energienormen. Maar in bestaande gebouwen blijft energiebesparing nog achter bij de gestelde doelen; het gasverbruik daalde minder dan verwacht.

Het Bouwbesluit dat sinds 2012 van kracht is, heeft geleid tot meer samenhang in de bouwregels. Dat komt doordat bijna 800 artikelen uit verschillende regelingen zijn samengevoegd tot een kleine 400 artikelen in het Bouwbesluit 2012. Hierdoor zijn de regels ook toegankelijker geworden, omdat zij op één plek te vinden zijn. Hoewel het aantal regels sterk is verminderd, heeft dit nog niet geleid tot minder administratieve lasten en kosten om de regels na te leven.

Het Bouwbesluit 2012 is onafhankelijk geëvalueerd door Sira Consulting. Ook dit rapport gaat naar de Tweede Kamer. Het Bouwbesluit wordt ondergebracht onder de nieuwe Omgevingswet. Ook wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel over kwaliteitsborging in de bouw. Bij het opstellen van deze nieuwe bouwregelgeving worden de aanbevelingen van Sira Consulting meegenomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.