Ads Top

Driekwart van de Friezen en Noord-Hollanders vindt de Afsluitdijk de meest geschikte locatie voor windmolens in hun regio

Wanneer de inwoners van Friesland en Noord-Holland gevraagd wordt te kiezen tussen het plaatsen van windmolens op het land in hun provincie, in het IJsselmeer of op de Afsluitdijk, dan zegt driekwart de Afsluitdijk te verkiezen. Daar staat volgens de respondenten meer wind en is er geen ontsiering van het landschap. Friezen en Noord-Hollanders zien graag een actieve rol van de provincie als het gaat om het plaatsen van windmolens op of langs de Afsluitdijk. Dit blijkt uit een enquete onder 509 Friezen en Noord-Hollanders door onderzoekbureau Ipsos in opdracht van de ontwikkelaars van windparken E-Connection en Eneco. De resultaten zijn representatief voor de totale bevolking van de twee provincies.

Friezen en Noord-Hollanders zijn groot voorstander van windenergie. Als redenen daarvoor geven ze aan: de onafhankelijkheid van andere landen wat betreft de aanvoer van energie; de positieve aspecten voor het klimaat en de onuitputtelijkheid van windenergie. Drie op de vier Friezen en Noord-Hollanders geven aan het een goede zaak te vinden dat er in Nederland windenergie wordt opgewekt. Slechts 8 procent vindt het geen goede zaak. Het draagvlak voor het plaatsen van windmolens op de Afsluitdijk onder Friezen en Noord-Hollanders kan worden uitgebreid als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarde is het niet aantasten van flora en fauna.

Zeven op de toen Friezen en Noord-Hollanders zouden graag zien dat de provincie zich actiever inzet om lokale duurzame energie mogelijk te maken. Daarnaast zouden Friezen en Noord-Hollanders die dicht bij de Afsluitdijk wonen, vaker willen dat de provincie zich actief inzet om windmolens in de provincie te plaatsen dan mensen die er verder van af wonen.

E-Connection en Eneco vinden de Afsluitdijk een zeer geschikte locatie voor het opwekken van windenergie omdat het een zeer windrijke locatie is en omdat het een relatief dun bevolkt gebied is. De twee hebben een plan gemaakt om op het Friese deel van de Afsluitdijk dertig windmolens van 3,3 of 7,6 megawatt te plaatsen op de IJsselmeerkant van de dijk. Eneco en E-Connection leggen het initiatief Windpark Afsluitdijk voor aan provincies en de directe omgeving en laten onderzoeken uitvoeren op verschillende gebieden waaronder flora & fauna. Omdat de Afsluitdijk een belangrijke vogellocatie is, zullen er volgens het plan geen windmolens komen tussen de Friese kust en Kornwerderzand en dichtbij de Noord-Hollandse kust. De windmolens worden automatisch stilgezet als de vogelradar aangeeft dat er vogelgroepen in de rotorbladen dreigen te komen. Een intensief tweejarig veldonderzoek naar de vlieghoogte en vliegrichting van vogels en vleermuizen laat zien dat windpark Afsluitdijk maximaal 5% van de tijd in een jaar daardoor wordt stilgezet.

E-Connection en Eneco willen samen en in goed overleg met de provincies, de directe omgeving en met respect voor de natuur windpark Afsluitdijk realiseren. Bij het windpark worden verschillende vormen van participatie aangeboden waaronder financiële participatie; het afnemen van elektriciteit van het windpark onder de naam “Friese Windstroom” en het oprichten van een lokaal fonds om vanuit het windpark een bijdrage te leveren aan regionale duurzame ontwikkelingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.