Ads Top

Scholen zoeken bedrijf dat investeert in zonne-energie

Vijf besturen van basisscholen in Tilburg willen zonne-energie gaan gebruiken. Daarvoor zoeken ze een marktpartij die de zonnepanelen monteert en de installatie in de school aanlegt.

Dit bedrijf moet ook het onderhoud verzorgen. Het gaat om de besturen Tangent, Xpect Primair, Opmaat, Jan Ligthartgroep en Tiliander. Bij het zoeken naar een leverancier voor de stroom krijgen de scholen hulp van de Midden Brabantse Ontwikkelmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (Moed) en de gemeente. Het zoeken naar een marktpartij loopt via een zogeheten aanbesteding. De schoolbesturen spraken vorig jaar met Moed en de gemeente af om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor het plaatsen van zonnepanelen op schoolgebouwen.

Het streven van de scholen is om minder energie te gebruiken. De afspraken tussen Moed, de schoolbesturen en de gemeente zijn vastgelegd in een zogenoemde Green Deal. De samenwerkingspartners gaan op zoek naar een marktpartij die de installatie op de scholen plaatst, ontwerpt, installeert, beheert en onderhoudt. Voordeel daarvan is dat de scholen zich niet druk hoeven te maken over de techniek en het onderhoud. Het is de bedoeling dat de scholen vijftien jaar stroom geleverd krijgen voor een bedrag dat lager is dan de prijs die ze nu voor stroom betalen. Het bedrijf dat de stroom gaat leveren krijgt de subsidie die Moed vorig jaar kreeg van het Rijk. De partij die de aanbesteding wint, krijgt de titel Energy Service Company. Na vijftien jaar willen de scholen de zonne-installatie gratis overnemen. Een energieleverancier stelt lespakketten beschikbaar aan scholen met daarin informatie over duurzame energie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.