Ads Top

Windparken op de Noordzee dit najaar drie keer stilgezet voor veilige vogeltrek

Om trekvogels zoveel mogelijk een veilige doortocht te bieden, verlagen windparkeigenaren voortaan de snelheid van de windturbines tijdens een migratiepiek van trekvogels. Dit najaar zijn de turbines van de
windparken bij Borssele drie nachten stilgezet nadat een grote vogeltrek over de Noordzee was voorspeld. De maatregel is dit najaar voor het eerst officieel ingegaan en toegepast, na een succesvolle test in het voorjaar.

Elk voor- en najaar trekken miljoenen vogels over zee. Om te zorgen dat zo min mogelijk vogels in aanraking komen met de draaiende bladen van de turbines, heeft de overheid de zogenoemde ‘start/stop procedure’ ontwikkeld. Aan de hand van een vogeltrekvoorspellingsmodel van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en een bevestiging van een groep vogelexperts, vraagt de minister voor Klimaat en Energie om de windparken op zee stil te zetten.

Het gaat om de windparken die vallen onder de kavelbesluiten van het ministerie van EZK, met uitzondering van de windparken ten noorden van de Waddeneilanden (voor die regio is het voorspellingsmodel nog niet geschikt). Tussen de voorspelling en het stilzetten van de windmolens zitten ongeveer twee dagen. Dat geeft netbeheerder TenneT de tijd om de stabiliteit van het hoogspanningsnet te garanderen. Ook wordt die tijd gebruikt om alle betrokkenen te informeren en om het stilzetten van de turbines zorgvuldig in gang te zetten. De snelheid van de turbines wordt tijdens de voorspelde nachtelijke piekmigratie teruggebracht tot maximaal twee rotaties per minuut.

Dit najaar was op 8, 16 en 31 oktober grote vogeltrek voorspeld. De minister heeft die keren een advies tot stilzetten afgekondigd. Deze adviezen zijn door windparkeigenaren Ørsted, Norges Bank Investment Management (NBIM), Blauwwind en Two Towers opgevolgd voor de Borssele windparken. De windparken Hollandse Kust Zuid en Noord gaan de adviezen opvolgen wanneer de windparken volledig operationeel zijn. Uit een eerste analyse van de vogelradargegevens bleek dat op twee van de drie voorspelde momenten er een piek in de vogeltrek was.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.