Ads Top

Grootschalig CO₂-opslagproject L10CCS bereikt volgende fase: FEED

L10CCS, één van de grote opslaglocaties die wordt aangesloten op het Aramis CO₂-transport- en opslaginitiatief in het Nederlandse deel van de Noordzee, gaat de volgende fase in het project in: Front End Engineering Design (FEED). Neptune Energy en haar partners EBN, Tenaz Energy en ExxonMobil Nederland CCS hebben het L10CCS-project met succes van de Concept Select-fase, die verschillende technische en economische assessments omvat, naar de volgende Define/FEED-fase gebracht. L10CCS streeft ernaar om jaarlijks vijf miljoen ton CO₂ op te slaan, wat overeenkomt met een derde van de CO₂ -uitstoot van alle Nederlandse personenauto's in een jaar*.

De opslagvergunning is aangevraagd in het tweede kwartaal van 2023 en het project is in afwachting van de toekenning hiervan door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gesprekken met emitters, die hun CO₂ veilig op willen slaan in lege gasvelden onder de Noordzee, zijn begonnen en de daartoe noodzakelijke contractuele regelingen worden tijdens deze projectfase verder ontwikkeld.

De voltooiing van de technische FEED-scopes wordt verwacht in de tweede helft van 2024, met het oog op de voortgang richting een definitieve investeringsbeslissing (FID) van het project in 2025.

De tijdlijn van L10CCS is volledig afgestemd op de tijdlijn van het Aramis-project en zal naar verwachting vanaf dag 1 van de opening van dit CO₂-transportsysteem - dat in 2028 op de planning staat - verbonden en operationeel zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.