Ads Top

Data Safe House landelijk uitgerold in Nederland

Deze maand rolt Data Safe House landelijk uit in Nederland. Data Safe House koppelt de toekomstige vraag naar duurzame energie van grote bedrijven aan de netuitbreidingsplannen van netbeheerders. Het doel van Data Safe House is om informatie die de energietransitie kan versnellen betrouwbaar, veilig en efficiënt uit te wisselen. Op basis van deze beveiligde data-uitwisseling kunnen netbeheerders tijdig investeren in netuitbreidingen en netcongestie in de toekomst voorkomen. Inmiddels nemen al diverse netbeheerders en industriepartijen deel aan Data Safe House, waaronder Shell, BP en Nobian.

Netbeheerders tasten vaak in het duister over de precieze energiebehoefte van Nederlandse grootverbruikers, wat de energietransitie onnodig vertraagt. Eén van de knelpunten is dat belangrijke maar bedrijfsgevoelige informatie liever niet wordt gedeeld.

Na een geslaagde pilot in samenwerking met industriepartijen, het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Stedin en TenneT in 2022 rolt Data Safe House nu ook landelijk uit.

Om de impact verder te vergroten richt Data Safe House zich nu op industriepartijen en netbeheerders in alle Nederlandse industrieclusters: Noord Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland-West-Brabant, Chemelot en Cluster 6.

De stichting wordt financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die de noodzaak van een ‘safehouse’ reeds aanstipte in het TIKI-rapport (2020). Landelijk zijn diverse grote partijen aangesloten bij Data Safe House waaronder Shell, BP en Nobian. De veiligheid van de informatie die via Data Safe House wordt uitgewisseld, wordt gewaarborgd aan de hand van heldere en uniforme afspraken over de werkwijze, de rechten en plichten van deelnemers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.