Ads Top

Ook netbeheerkosten energie stijgen aanzienlijk

Waar het energieverbruik per huishouden daalt, blijven de totale energielasten stijgen. Uit de laatste cijfers van netbeheerders blijkt dat ook de vaste kosten voor netbeheer flink omhoog gaan. Dat schrijft vergelijken Independer.

De netbeheerkosten bij Stedin stijgen met 7,40 euro per maand, bij Liander maandelijks met 5 euro en bij Enexis betaalt men 10,10 euro per maand extra. De reden voor deze forse stijging is de verschuiving van gas naar stroom en andere elektrificatie (zoals elektrische auto`s). Daardoor is er meer geld nodig om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden en aanpassen. Helaas kunnen consumenten niet van netwerk veranderen en zullen zij de gestegen kosten moeten betalen.
 
Het totale energieverbruik in Nederland is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 1990 (CBS). Vorig jaar nam het verbruik van onder meer stroom, aardgas en olie met 10 procent af vergeleken met het voorgaande jaar. Het verbruik van aardgas liet het afgelopen jaar zelfs een daling zien van 21 procent.  

De energiebelasting op gas gaat van 0,5927 euro naar 0,7054 euro per kubieke meter, inclusief btw. Dit verschil zorgt ervoor dat de gasprijs bij alle leveranciers in één klap met ruim 11 cent per kuub stijgt.

Positieve ontwikkelingen zijn dat de vermindering energiebelasting volgend jaar omhooggaat en het belastingtarief op elektriciteit gunstiger wordt. Deze ‘korting’ stijgt van 596,86 euro naar 631,39 euro per jaar wat zorgt voor bijna 3 euro per maand minder aan energielasten.  
Het belastingtarief op elektriciteit daalt in 2024 van 0,15245 euro per kWh naar 0,13164 euro per kWh. Een verschil van 2,1 cent per kWh. Ondanks deze daling, kan het zijn dat huishoudens toch meer gaan betalen door de gestegen netbeheerkosten voor elektriciteit.
 
Uit onderzoek van Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat 6 procent van de huishoudens nog een energiecontract met prijzen boven het prijsplafond heeft. Met name vorig jaar was goed te zien dat de enorm gestegen prijzen van grote invloed zijn op het gasverbruik van de consument. De prijzen in 2023 zijn weer flink gedaald. Desondanks hebben 500.000 huishoudens nog een energiecontract met prijzen boven het prijsplafond. Vanaf 1 januari 2024 vervalt het prijsplafond, het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten.
 
Volgens het elektriciteitsmarktrapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal de vraag naar elektriciteit in de EU in 2024 naar het laagste niveau in twintig jaar dalen. Het hogere elektriciteitsverbruik veroorzaakt door het groeiende aantal elektrische auto’s en warmtepompen wordt gecompenseerd door de lagere vraag vanuit energie-intensieve industrieën. Als gevolg van de energiecrisis en de economische vertraging daalt het elektriciteitsverbruik.
 
In de EU is het elektriciteitsverbruik in 2022 met 3 procent gedaald en zal in 2023 nog eens met 3 procent dalen. Wereldwijd zal het elektriciteitsverbruik naar verwachting in 2023 met 2 procent stijgen, en deskundigen denken dat een stijging van 3,3 procent in 2024 mogelijk is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.