Ads Top

ENGIE ondertekent een definitief akkoord met de Belgische regering over de verlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4

Op 13 december ondertekenden ENGIE en de Belgische regering de definitieve overeenkomst over de verlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 en over alle verplichtingen met betrekking tot nucleair afval.

Dit document bevestigt en bekrachtigt de belangrijkste principes van de kaderovereenkomst die op 21 juli 2023 werd ondertekend, namelijk :

Een verbintenis van beide partijen om een Flexible Long-Term Operation (LTO) uit te voeren, voor een geraamde investering van 1,6 tot 2 miljard euro, en om alles in het werk te stellen om de nucleaire eenheden van Doel 4 en Tihange 3 tegen november 2025 opnieuw op te starten;
De oprichting van een juridische structuur voor de twee verlengde nucleaire eenheden, die in gelijke mate eigendom is van de Belgische staat en ENGIE

Het economisch model voor de verlenging, met een evenwichtige verdeling van de risico's, met name via een Contract for Difference-mechanisme voor de vergoeding van de elektriciteitsproductie. De uitoefenprijs zal gebaseerd zijn op de reële kostprijs van de verlenging van de nucleaire eenheden. Deze kosten zijn nog niet bekend, maar zullen worden geraamd op basis van de nucleaire veiligheidsvereisten die zijn vastgesteld door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Er zal dus een initiële prijs worden vastgesteld in 2025, die in 2028 zal worden geactualiseerd op basis van het bekende bedrag van de definitieve kosten van de verlenging, om de periode tot 2035 te dekken

De vaststelling van een forfaitair bedrag voor toekomstige kosten in verband met de verwerking van kernafval, dat betrekking heeft op alle nucleaire installaties van ENGIE in België, voor een totaalbedrag van 15 miljard euro, betaalbaar in twee schijven volgens de afvalcategorieën [1];
De opheffing van de beperkingen op de niet-Europese activa van Electrabel.

De definitieve tekst bevat ook de technische en operationele voorwaarden voor het opnieuw opstarten van de twee eenheden vanaf november 2025, met volledige garanties voor nucleaire veiligheid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.