Ads Top

ACV maakt overstap naar een duurzaam wagenpark

ACV zamelt afval in voor de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en  Wageningen. En vanaf 1 januari 2024 ook in Scherpenzeel. Daarnaast regelen ze ook de straat- en rioolreiniging, beheer van de openbare ruimte en gladheid- en plaagdierenbestrijding.

Om dit werk uit te voeren zet ACV 130 specialistische voertuigen en machines in. Hun doel is om stapsgewijs emissievrije voertuigen aan te schaffen. Daarmee bereidt ACV zich voor op de zer0-emissiezones. Dit zijn gedeelten van de stad waar alleen voertuigen mogen komen die geen stoffen uitstoten. De omschakeling naar slim, schoon en stil transport is belangrijk voor de luchtkwaliteit en de leefomgeving in Gelderland.

Niet alle voertuigen zijn beschikbaar in een elektrische uitvoering. Bovendien heeft ACV nog steeds een groot aantal dieselvoertuigen. Om de uitstoot daarvan te beperken, tanken ze het schone alternatief voor diesel: HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Dat is de meest duurzame dieselbrandstof op dit moment. HVO wordt gemaakt van plantaardige oliën en restafval, zoals vetten, en is fossielvrij en emissiearm. ACV stapte in 2022 over op HVO100, die 90% minder CO2-uitstoot dan gewone diesel. Een liter HVO100 kost 30% meer dan een liter diesel. Toch kiest ACV voor HVO100, want milieuschade als gevolg van CO2-uitstoot kost ook geld. Deze brandstof levert direct milieuwinst op. Daarmee zet ACV een grote stap op weg naar een duurzamer wagenpark. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.