Ads Top

CertiQ en Vertogas samen verder

Vanaf 1 januari 2023 gaan CertiQ en Vertogas samen verder onder de naam VertiCer B.V. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt hiervoor het mandaat. Met deze fusie is VertiCer het loket in Nederland voor het verstrekken van Garanties van Oorsprong (GvO) voor alle duurzame energiedragers: elektriciteit, warmte, groen gas en waterstof. De samenwerking zet VertiCer op het podium als krachtige partner voor het harmoniseren van GvO-systemen in Europa.

CertiQ en Vertogas zijn dochterbedrijven van TenneT en Gasunie. CertiQ geeft Garanties- en Certificaten van Oorsprong uit voor elektriciteit en hernieuwbare thermische energie. Vertogas doet dit voor groen gas en waterstof. Met de fusie anticiperen de bedrijven op de integratie van gassen, warmte en elektriciteit in het toekomstige energiesysteem. Ter illustratie: Groene waterstof wordt onder andere geproduceerd met behulp van duurzame elektriciteit. Daarbij is dus een transparante, sluitende registratie nodig in het systeem van GvO’s voor alle energiedragers.

Nederland staat Europees gezien hoog aangeschreven als het gaat om de inrichting en uitvoering van het GvO-systeem. Mede door deze fusie kan VertiCer ook op Europees niveau, onder andere via AIB en ERGaR, adequater sturen op een geharmoniseerd, doelmatig, robuust en transparant GvO-systeem. Dat is van groot belang: de Europese harmonisatie van systemen voor uitgeven, verhandelen en afboeken van Garanties van Oorsprong vereenvoudigt en stimuleert vrije handel van GvO’s tussen de lidstaten binnen de Europese Unie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.