Ads Top

Geld voor AI Lab

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk (NWO) heeft de subsidie voor het AI for Energy Grids Lab toegewezen aan Alliander en haar partners: UTwente, TU Delft, Radboud en de hogeschool HAN.

Het AI for Energy Grids lab is hiermee onderdeel van het Innovation Center for Artifical Intelligence (ICAI). Met dit AI Lab kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het digitaliseren en toekomstbestendig maken van de energienetten.

AI wordt door buitenstaanders nog vaak gezien als een zwarte doos: ondoorgrondelijk en een tikje mysterieus. Met de beschikbare fondsen worden 17 nieuwe publiek-private samenwerkingslaboratoria opgestart. Onder andere het AI-lab van Alliander.

De studenten gaan aan de slag met verschillende thema’s en worden begeleid door ons en de partnerorganisaties. Het stroomnet moet zo betrouwbaar mogelijk zijn, maar tegelijkertijd ook betaalbaar. Dit is vaak strijdig met elkaar, want een dikkere kabel is betrouwbaarder maar ook duurder. In dit project werken we aan nieuwe methodes om de dergelijke afwegingen te kunnen maken, zodat we betere investeringen kunnen doen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.